EN

Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2021 yılına uzatılmasına ilişkin esas sözleşme değişiklik tasarısı, Şirketimizin 29 Mart 2017 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır.