EN

Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2021 yılına uzatılmasına ilişkin Esas Sözleşme değişiklik tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanarak Şirketimize iletilmiştir.
Esas Sözleşme değişiklik tasarısı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın iznini takiben, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

Onaylı Tadil Metni