EN

Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

17.01.2017 tarihli duyurumuza ilişkin, esas sözleşme değişiklik tasarısı için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru 08.02.2017 tarihi itibariyle yapılmıştır.

Esas Sözleşme Tadil Metni