EN

Rekabet Davasına İlişkin Gelişmeler

Rekabet Davasına İlişkin Gelişmeler
Rekabet Kurulu'nun 17 Ocak 2014 tarih 14-03/60-24 sayılı kararının iptali istemiyle açtığımız davanın reddi sonrası tarafımızca temyiz başvurusu yapılmıştır.
 
Bilindiği üzere karara konu idari para cezasına ilişkin ödeme 23 Mayıs 2014 tarihinde yapılmış olduğundan, davanın sonucunun finansal tablolarımıza herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. Süreç ile ilgili önemli gelişmeler ayrıca kamuya açıklanacaktır.