EN

Mali Tabloların Açıklanması

Mali Tabloların Açıklanması

Şirketimizin 01.01.2016- 31.12.2016 dönemine ilişkin bağımsız denetimden geçmiş yıllık konsolide finansal tabloları bugün kamuya açıklanmış olup, ilgili dokümanlar, basın bülteni ve bu döneme ilişkin yatırımcı sunumu şirketimiz internet sitesinde (www.tupras.com.tr) yatırımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır.