EN

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (SAHA) tarafından yapılan "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Dönemsel Revizyon Raporu" tamamlanmıştır.

03.10.2017 tarihi itibariyle Şirketimizin Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu 9,47 (% 94,67) olarak güncellenmiştir.

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notumuzun alt başlıklar itibariyle dağılımı aşağıda verilmektedir.