EN

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (SAHA) tarafından yapılan "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Dönemsel Revizyon Raporu" tamamlanmıştır. 03.10.2018 tarihi itibariyle Şirketimizin Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu 9.48 (94.81%) olarak güncellenmiştir.