EN

Yönetim Kurulu Komite Üyeliklerinin Belirlenmesi

Yönetim Kurulu Komite Üyeliklerinin Belirlenmesi
Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nde yer alan hükümler çerçevesinde oluşturulan komiteler ve üyelikleri belirlenmiş;
  • Yürütme Komitesi’nin 6 üyeden oluşmasına, Başkanlığı’na Sayın Mehmet Ömer Koç’un, Başkan Vekilliğine Sayın Yıldırım Ali Koç’un ve üyeliklerine Sayın Mustafa Rahmi Koç, Sayın Semahat Sevim Arsel, Sayın Temel Kamil Atay ve Sayın Dr. Bülent Bulgurlu’nun getirilmesine,  
  • Denetimden Sorumlu Komite’nin 2 üyeden oluşmasına ve Başkanlığı’na Sayın Muharrem Hilmi Kayhan’ın, üyeliğine Sayın Kamil Ömer Bozer’in getirilmesine,  
  • Risk Yönetim Komitesi’nin 2 üyeden oluşmasına ve Başkanlığı’na Sayın Ayşe Canan Ediboğlu’nun, üyeliğine Sayın Temel Kamil Atay’ın getirilmesine,  
  • Kurumsal Yönetim Komitesi’nin 3 üyeden oluşmasına ve Başkanlığı’na Sayın Muharrem Hilmi Kayhan’ın, üyeliklerine Sayın Yağız Eyüboğlu’nun ve Sayın Doğan Korkmaz’ın getirilmesine, Kurumsal Yönetim Komitesi’nin, Tebliğ uyarınca Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi’nin görevlerini de yerine getirmesine,
 karar verilmiştir.