EN

Yönetim Kurulu Komiteleri

Yönetim Kurulu Komiteleri
Şirketimizin Yönetim Kurulu toplantısında, 29 Mart 2017 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen Yönetim Kurulu üyeleri arasında görev taksimi yapılarak, Yönetim Kurulu Başkanlığına Sayın Mehmet Ömer Koç'un, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Sayın Yıldırım Ali Koç'un seçilmesine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde oluşturulan komitelerden: 
 
 -Yürütme Komitesi'nin 6 üyeden oluşmasına, Komite'nin kendi üyeleri arasından bir Başkan belirlemesine ve üyeliklerine Sayın Mustafa Rahmi Koç, Sayın Semahat Sevim Arsel, Sayın Mehmet Ömer Koç, Sayın Yıldırım Ali Koç, Sayın Temel Kamil Atay, Sayın Bülent Bulgurlu'nun getirilmesine,
 -Denetimden Sorumlu Komite'nin 2 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Sayın Kutsan Çelebican'ın, üyeliğine Sayın Osman Mete Altan'ın getirilmesine;
 -Risk Yönetim Komitesi'nin 2 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Sayın Gökçe Bayındır'ın, üyeliğine Sayın Temel Kamil Atay'ın getirilmesine,
 -Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 3 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Sayın Kutsan Çelebican'ın, üyeliklerine Sayın Yağız Eyüboğlu'nun ve Sayın Doğan Korkmaz'ın getirilmesine karar verilmiştir.