EN

Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. yönetimi tarafından Türkiye Muhasebe / Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) esas alınarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen, 1 Ocak – 31 Aralık 2018 hesap dönemine ilişkin, TMS/TFRS’ye göre hazırlanan finansal tablolar incelenerek kabul edilmiş ve Genel Kurula sunulması uygun görülmüştür.
 
Söz konusu finansal tablolar ile Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.’nin Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre oluşan mali tablolarının incelenmesi sonucunda;
 
TFRS/TMS’ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 3.712.789.000,00 TL ana ortaklığa ait net dönem karı, VUK kayıtlarına göre ise 3.700.951.260,62 TL cari yıl karı bulunduğu görülerek; 

a. Türk Ticaret Kanunu’nun 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, 31.12.2018 itibariyle VUK kayıtlarında mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı sermayenin %20’lik sınırına ulaştığı için, 2018 yılı için ayrılmamasına,
 
TFRS/TMS’ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre elde edilen 3.712.789.000,00 TL net dönem karına; 40.062.607,81 TL tutarındaki bağışların eklenmesi sonucu ulaşılan kar payı matrahının 3.752.851.607,81 TL olduğu;
 
VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolara göre; 3.700.951.260,62 TL net dağıtılabilir kara ulaşıldığı; 
 
Görülmüş olup, buna göre;

b. Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesinin 18. maddesine ve 31 Mart 2014 tarihli Genel Kurul'da ortaklar tarafından onaylanan Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası'na uygun olarak kar payı dağıtımının; 

3.363.416.736,94 TL ortaklara birinci kar payı,
   430.434.143,06 TL dağıtılabilir diğer yedeklerden ortaklara kar payı     
   378.132.992,00 TL genel kanuni yedek akçe ayrılması,
 
Şeklinde gerçekleştirilmesinin,

c. Ortaklara ödenecek temettü toplamı olan 3.793.850.880,00 TL’nin tamamının nakden ödenmesinin;

d. Yukarıdaki kar dağıtım teklifinin Genel Kurulca kabulü halinde VUK’na göre hazırlanan kayıtlarımız esas alınarak ortaklara ödenecek toplam 3.793.850.880,00 TL kar payının 3.363.416.736,94 TL’sının cari yıl kazançlarından ve bakiye 430.434.143,06 TL’sının ise kanun ve esas sözleşme uyarınca dağıtılabilir diğer yedeklerden karşılanarak ödenmesinin ve genel kanuni Yedek Akçe tutarı olan 378.132.992,00 TL’sının 335.089.577,69 TL’lık kısmının cari yıl kazançlarından ve bakiye 43.043.414,31 TL’lık kısmının kanun ve esas sözleşme uyarınca dağıtılabilir diğer yedeklerden karşılanmasının; 

e. Tam mükellef kurumlar ile Türkiye’de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza; 1,00 TL nominal değerli hisse için %1.515,00 oranında ve 15,15 TL brüt=net nakit kar payı; diğer hissedarlarımıza ise 1,00 TL nominal değerli hisse için %1.515,00 oranında ve 15,15 TL brüt; %1.287,75 oranında ve 12,8775 TL net nakit kar payı ödenmesinin; 

f. Kar payı ödeme tarihinin 28 Mart 2019 olarak belirlenmesinin; 20.03.2019 tarihinde yapılacak Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir.

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
 

Sitemizde ve uygulamamızda çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez Aydınlatma Metni'ni incelemenizi rica ederiz.

[Siteyi ve uygulamayı kullanmanızı analiz etmek.] için çerez kullanımına izin veriyorsanız, lütfen "Kabul Ediyorum" seçeneğini tıklayınız.

xKabul Ediyorum