EN

Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
27.02.2017
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
29.03.2017
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, TUPRS, TRATUPRS91E8
Peşin
6,218
621,8
5,2853
528,53
C Grubu, İşlem Görmüyor, TRETPRS00011
Peşin
6,218
621,8
5,2853
528,53
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen 
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen 
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
04.04.2017
04.04.2017
06.04.2017
05.04.2017
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, TUPRS, TRATUPRS91E8
0
0
C Grubu, İşlem Görmüyor, TRETPRS00011
0
0
 
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 29 Mart 2017 Çarşamba günü, saat 10:00'da, Güney Mahallesi Petrol Caddesi No:25 41790 Tüpraş Genel Müdürlüğü Körfez/KOCAELİ adresinde yapılan 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında 2016 yılı karının dağıtımına ilişkin özet olarak aşağıdaki karar alınmıştır.

- Ortaklara toplam 1.557.106.585,60 TL kar payı dağıtılmasına, şirket Yönetim Kurulu'nun 2016 yılı kar dağıtım teklifi ile karar verildi. Kar payı dağıtım tarihi başlangıcı 04 Nisan 2017 Salı günü olarak belirlendi.

Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza; 1,00 TL nominal değerli hisse için %621,8 oranında ve 6,218 TL brüt=net nakit kar payı;

Diğer hissedarlarımıza ise 1,00 TL nominal değerli hisse için %621,8 oranında ve 6,218 TL brüt; %528,53 oranında ve 5,2853 TL net nakit kar payı ödenmesi kabul edildi.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
 
Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Kar_Dağıtım_Tablosu_2016.pdf
EK: 2
Dividend_Distribution_2016.pdf
 
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. 01.01.2016/31.12.2016 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
250.419.200
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
324.922.236,42
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
-
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
1.944.022.000
1.639.733.062,85
4. Vergiler ( - )
131.232.000
137.780.720,39
5. Net Dönem Kârı
1.793.267.000
1.501.952.342,46
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
0
0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
1.793.267.000
1.501.952.342,46
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
1.793.267.000
1.501.952.342,46
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
20.318.436,75
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
1.813.585.436,75
0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
1.557.106.585,6
12.520.960
* Nakit
1.557.106.585,6
12.520.960
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
0
1.354.028.529,51
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
154.458.562,559
135.402.852,95
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
81.701.851,8410001
0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
190.557.096,09
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
1.442.659.251,73
0
80,44865889
5,2853
528,53
C Grubu
0,06
0
0
5,2853
528,53
TOPLAM
1.442.659.251,79
0
80,44865889
5,2853
528,53