EN

İhraç Belgesi

İhraç Belgesi
12 Ekim 2017 tarihli özel durum açıklamamızda duyurduğumuz, Şirketimiz tarafından yurtdışında ihraç edilecek, talep toplama süreci tamamlanan, 7yıl vadeli, 700 milyon ABD Doları nominal değerli ve %4,5 sabit kupon faiz oranlı Borçlanma Aracı ihracına ilişkin yüklenim sözleşmesi (subscription agreement) 16.10.2017 tarihinde imzalanmıştır. Söz konusu ihraca ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından bugün onaylanan tertip ihraç belgesi ekte kamunun dikkatine sunulmuştur.

Konuya ilişkin gelişmeler ayrıca kamunun bilgisine sunulacaktır.