EN

Yurt dışında satılmak üzere borçlanma aracı ihracına ilişkin yönetim kurulu kararı ve SPK başvurusu

Yurt dışında satılmak üzere borçlanma aracı ihracına ilişkin yönetim kurulu kararı ve SPK başvurusu
Yönetim Kurulumuz tarafından Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 8. Maddesinin verdiği yetkiye istinaden, 1 yıllık dönem içerisinde Türkiye dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, bir veya birden fazla ihraç yoluyla gerçekleştirilecek, çeşitli tertip ve vadelerde ve ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek faiz oranlarına sahip, toplamda 1 milyar ABD Doları veya muadili yabancı para tutarına kadar tahvil veya benzeri türden borçlanma aracı ihracına; söz konusu ihraçlara ilişkin tüm sözleşmelerin ve bu sözleşmelere ilişkin sair evrakın tanzim ve düzenlenmesi ile Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer mercilere gerekli başvuruların yapılması, borçlanma araçlarının satışı ve yurtdışı borsalara kayıt da dahil olmak üzere yurt içinde ve dışında gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesi hususunda şirket yönetimine yetki verilmesine karar verilmiştir.

Bu karar kapsamında, Şirketimiz tarafından 1 milyar ABD Doları veya muadili yabancı para tutarına kadar tahvil veya benzeri türden borçlanma aracı ihraç edilerek yurt dışı piyasalarda satılması için Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli izin başvuruları yapılmıştır.