EN

Geleceğe Dönük Değerlendirmeler

Geleceğe Dönük Değerlendirmeler

2017 yılı beklentilerimiz aşağıda yer almaktadır.

Brent petrol Fiyat Ortalaması

-55 Dolar/ Varil

Akdeniz Rafineri Marjı ve Tüpraş Net Rafineri Marjı

-Akdeniz rafineri Marjı: 4,0 - 4,5 Dolar / Varil

-Tüpraş Net Rafineri Marjı: 5,75- 6,25 Dolar / Varil

Kapasite Kullanımı ve Üretim Miktarı

- Kapasite Kullanımı 2017 'de %100 seviyesinde olması beklenmektedir

-Üretim yaklaşık 29,2 milyon ton civarında olması beklenmektedir.

-Ürün ithalatının asgari seviyede ve üretimden satışın artırılmasına odaklanmayı bekliyoruz

-Toplam satış 30,6 milyon ton civarında olması beklenmektedir.

Yatırım Harcaması

-Rafinaj yatırımının 2017 yılında 225 milyon dolar civarında olması beklenmektedir.

-ilave olarak, Ditaş tanker filo kapasitesi için 125 milyon dolar planlanmıştır.