EN

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Şirketimizin 29 Mart 2017 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında, Şirketimizin 2017 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (a member of PricewaterhouseCoopers) seçilmesine karar verilmiştir.