EN

Geleceğe Dönük Değerlendirmeler

Geleceğe Dönük Değerlendirmeler
2018 Yılı Beklentilerimiz aşağıdaki şekilde revize edilmiştir.  
 
Brent Fiyat Beklentisi
2018 yılında ortalama Brent fiyat beklentisi 70 - 75 $/v'te sabit kaldı 
  
Akdeniz Kompleks Marjı
  
Akdeniz Kompleks marjı 2018 yılı beklentisi 4,25 – 4,75 $/v'e revize edildi
Tüpraş Net Marjı
  
Tüpraş Net rafineri marjı beklentisi 9,5 – 10,5 $/v'e revize edildi 
  
Operasyonel
•        Kapasite Kullanım hedefi %95-100'e revize edildi
•        Üretim ~27 milyon ton olarak revize edildi.
•        Toplam satış ~30 milyon ton olarak revize edildi. 
  
Yatırımlar
Rafinaj yatırım tutarı beklentisi 150 milyon $'a revize edildi.