EN

Kurumsal Yönetim

Ortaklık Yapısı

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu’na “SPK” kayıtlıdır ve hisseleri 1991 yılından beri Borsa İstanbul “BİST”te işlem görmektedir. 31 Mart 2016 tarihi itibariyle Şirket’in BİST’e kayıtlı %49 oranında hissesi mevcuttur. Aynı tarih itibariyle Şirket’in hisselerini elinde bulunduran hissedarlar ve hisse oranları yandaki gibidir.

Komitelerin Çalışma Esasları

Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları için tıklayınız.
Denetim Kurulu Komitesi Çalışma Esasları için tıklayınız.
Risk Yönetim Komitesi Çalışma Esasları için tıklayınız.
  • 2012
Yürütme Komitesi Çalışma Esasları tıklayınız.

Derecelendirme Notları

Uzun Vadeli Yabancı Para Fitch Rating Moody’s
   Tüpraş  BB+(Negatif)
Rapor için tıklayınız
Ba2 (Negatif)
Rapor için tıklayınız
   Türkiye BB (Negatif) Ba3 (Negatif)