EN

Kurumsal Sorumluluk Çalışmalarımız

Sağlığımız Değerli

Seminerleri
Sağlık seminerlerinde her ay ele alınan farklı konularla çalışanlar
çeşitli hastalık ve rahatsızlıkların tanı ve tedavilerine yönelik bilgilendirilmişlerdir.
7 farklı konuda düzenlenen sağlık seminerlerine toplamda 258 kişi katılmıştır.

Koç Holding

Ülkem İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekliyorum Projesi
Koç Topluluğu’nun kurucusu Vehbi Koç’un
“Ülkem Varsa Ben de Varım” sözünden ilham alan
“Ülkem İçin” Projesi,
“Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekliyorum” temasıyla devam etmektedir