EN

AB Çevre Ödülleri 2016 Türkiye Programı’nda Ülkemizi temsil ediyoruz

2015-2016 dönemi Süreç Kategorisi’nde “Belediye Kentsel Atık sularının Sanayide Proses Suyu Olarak Kullanılmak Üzere Geri Kazanımı” “projesi ile Şirketimiz finalist oldu. “AB Çevre Ödülü” yönetim, ürün-hizmet ve süreç kategorileri ile ele alınıyor Avrupa’daki tüm kategorilerdeki birinciler ise, Ekim ayında yapılacak tören ile AB üye ülkeler ve aday ülke finalistleri arasından belirlenecektir.

Doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilirliğin sağlanması için rafinerilerde tüketilen suyun doğal kaynaklardan karşılanması yerine atık suların geri kazanılarak elde edilmesine öncelik veren Şirketimiz, 2014 Kasım ayından bu yana projeyi uyguluyor.

Acil durumlarda yangın suyu, üretim süreçlerinin değişik kademelerinde ise proses suyu olarak faaliyeti gereği yoğun bir şekilde su kullanan şirketimiz, proje ile İzmit Rafinerimizde tüm proses suyu ihtiyacını karşılarken belediye kentsel atık sularının da geri kazanımını sağlıyor. Kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve biyolojik çeşitliliğin yapısını koruyan proje, ekosistemin korunması açısından büyük önem taşıyor.

Öncü bir yaklaşımla kentsel atık suların rafinerilerde kullanılabilecek nitelikte geri kazanılması için araştırma süreci ve fizibilite çalışmaları sonucunda bu teknolojinin geliştirilerek uygulanmasını sağlayan Şirketimiz, teknolojiyi uygulamalarına entegre ederek yerel yönetimler ve ülkemiz rafineri sektörü için de ilke imza atmış oldu.

Kaynakların etkin ve verimli kullanımı, operasyonel şartları iyileştirerek ham su tüketiminin azaltılması için birçok verimlilik projesi yürütülürken, doğal kaynaklardan çekilen ham su miktarında saatte yaklaşık 1.250 metreküp azalma sağlanmaktadır.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü ile birlikte geliştirilen, Körfez Tesisi Kentsel Atık sularının Sanayide Proses Suyu Olarak Kullanılmak Üzere Geri Kazanımı Projesi, İzmit Rafinerisi’nde iki aşamalı olarak Kasım 2014 ve Mayıs 2015 tarihlerinde devreye alınmıştı.

2014 yılında da “Membran Dearator Soğuk Kazan Besleme Suyu ile Enerji Geri Kazanımı” projesi ile süreç kategorisinde AB Çevre Ödülleri Türkiye Programı Birinciliğini elde etmiştik.

Kuruluşların hizmet ettikleri toplumla büyüyebileceği inancıyla, ülkemizin öncü enerji şirketi olarak kurumsal sorumluluğumuz gereği faaliyet gösterdiğimiz coğrafyanın korunması ve gelişimini hedefleyen öncü projeler gerçekleştirmeye devam edeceğiz.