EN

Dış Ticaret Kontrol Politikası

Dış Ticaretin Kontrolü Politikası ile amaçlanan beraber iş yaptığımız ya da iş yapma ihtimalimiz olan gerçek ve tüzel kişilerin, herhangi bir uluslararası Yasaklı Kişiler listesinde bulunmadığından emin olmaktır. 
 
Politika gereği Tüpraş çalışanlarının iş yaptıkları firma ve kişiler hakkında gerekli bilgiyi temin etmeleri şarttır. Tüpraş’ın gerekli özel incelemeyi yapabilmesi için tüm müşteri, satıcı ve diğer iş ortaklarının Tüpraş’ın ön yeterlik anketini doldurması, ortaklık yapıları ve nihai ortakları hakkında detaylı bilgileri sunması zorunlu tutulmaktadır. Bu bağlamda Tüpraş tarafından yapılan incelemeye, doğrudan çalışılacak olan firma ve kişinin yanı sıra işlemlerde yer alacak olan tankerler, brokerler ve finansal kuruluşlar gibi taraflar da dahil edilmektedir.

İşbu Politika çalışmakta olduğumuz firmalar ile paylaşılacak ve bu firmalardan Politika’ya Uyum Taahhütnamesi alınacaktır. Buna ek olarak, Temsilcilerle yapılacak olan sözleşmelere Dış Ticaretin Kontrolü Politikası’na dair açıklayıcı hüküm ve şartlar da konulacaktır.


DIŞ TİCARET KONTROLÜ POLİTİKASI