EN

Yakıt Nafta Testleri

Test Adı Metod 2017 Test Ücreti, TL+KDV
Görünüş    70
Renk, Saybolt TS 2991 270
Mevcut gum TS EN ISO 6246 320
Oksidasyon kararlılığı TS 2646 EN ISO 7536 520
Damıtma ilk kaynama noktası TS EN ISO 3405 333
%50'sinin (hacim/hacim) elde edildiği Sıcaklık TS EN ISO 3405
Son kaynama noktası TS EN ISO 3404
Damıtma oranı TS EN ISO 3405
Damıtma kalıntısı TS EN ISO 3405
Buhar basıncı  ASTM D 323 265
Kükürt TS EN ISO 20846 530
Benzen TS EN 12177
TS EN 22854
1700
Olefinler-Aromatikler TS EN 15553  1700
Olefinler-Aromatikler TS EN 22854 1700
Kalıntı asitliği* TS 1538 520
Kurşun TS EN   237 585
Azot tayini ASTM D 4629 770
Bakır şerit korozyonu (3 saat 100 °C'ta) TS 2741 EN ISO 2160 250
         
Notlar:
1-Aynı test yöntemine sahip test ücretleri tabloda sadece bir kez gösterilmiştir. Bu kapsamda istenen özelliklerin tamamı tek bir test yapılarak belirlenebiliyor ise tek fiyat uygulanacaktır.