EN

Yakıt Nafta Testleri

Test Adı Metod 2016 TEST ÜCRETİ TL+KDV (%18)
Görünüş  61
Renk, Saybolt TS 2991 225
Mevcut gum TS EN ISO 6246 265
Oksidasyon kararlılığı TS 2646 EN ISO 7536 433
Damıtma ilk kaynama noktası TS EN ISO 3405 276
P'sinin (hacim/hacim) elde edildiği Sıcaklık TS EN ISO 3405
Son kaynama noktası TS EN ISO 3404
Damıtma oranı TS EN ISO 3405
TS EN ISO 3405
Buhar basıncı  ASTM D 323 222
Kükürt TS EN ISO 20846 439
Benzen TS EN 12177
TS EN 14517
1410
Olefinler-Aromatikler TS EN 15553  689
Olefinler-Aromatikler TS EN 14517 1410
Kalıntı asitliği TS 1538 157
Kurşun TS EN   237 484
Azot tayini ASTM D 4629 639
Bakır şerit korozyonu (3 saat 100 °C'ta) TS 2741 EN ISO 2160 208
1-Aynı test yöntemine sahip test ücretleri tabloda sadece bir kez gösterilmiştir. Bu kapsamda istenen özelliklerin tamamı tek bir test yapılarak belirlenebiliyor ise tek fiyat uygulanacaktır.