EN

Wax Testler

Deney Adı Analiz Ücreti
 TL + KDV
Metot Numarası Metot Numarası2 Metot Numarası3 Akreditasyon Kapsamı Wax Açıklama
Damıtma Özellikleri Tayini Atmosfer Basıncında ₺445.49 TS EN ISO 3405 ASTM D 86 IP 123 Akredite    
Kükürt (S) Miktarı Tayini Morötesi Floresans Yöntemi ₺709.04 TS EN ISO 20846 ASTM D 5453   Akredite    
Yoğunluk ve Bağıl Yoğunluk Tayini Salınım Yapan U-Tüp Yöntem ₺167.23 TS EN ISO 12185 ASTM D 4052 IP 365 Akredite    
Yoğunluk, Spesifik Gravite ve API Gravite Tayini Hidrometre Yöntemi ₺167.23 TS 1013 EN ISO 3675 ASTM D 1298 IP 160 Akredite    
Tuz tayini ₺528.44 ASTM D 3230     Akredite    
Kinematik Viskozite Tayini ve Dinamik Viskozitenin Hesaplanması ₺445.49 TS 1451 EN ISO 3104 ASTM D 445 IP 71 Akredite    
Kükürt (S) Miktarı Tayini Enerji Ayırmalı X-Işını Floresans Spektrometri Yöntemi ₺595.33 TS EN ISO 8754 IP 336   Akredite    
Parlama Noktası Tayini Pensky-Martens Kapalı Kap Yöntemi ₺334.46 TS EN ISO 2719 ASTM D 93 IP 34 Akredite    
Bakır Şerit Korozyonu Tayini ₺334.46 TS 2741 EN ISO 2160 ASTM D 130   Akredite    
Görünüşün Belirlenmesi ₺121.62 İç Metot     Akredite    
Merkaptan Kükürt Miktarı Tayini Potansiyometrik Titrasyon Yöntemi ₺555.20 TS 8456 ISO 3012 ASTM D 3227 IP 342 Akredite    
Saybolt Rengi Tayini Saybolt Kromometre Yöntemi ₺361.21 TS 2991 ASTM D 156   Akredite    
Renk Tayini Otomatik Tristimulus Yöntemi ₺361.21 ASTM D 6045     Akredite    
Doktor Testi ₺180.61 TS 2884 ASTM D 4952 IP 30 Akredite    
Mevcut Gom Miktarı Tayini ₺428.10 TS EN ISO 6246 ASTM D 381 IP 131 Akredite    
Oktan Sayısı Tayini RON - Araştırma Yöntemi ₺1,264.24 TS EN ISO 5164 ASTM D 2699 IP 237 Akredite    
Oktan Sayısı Tayini MON-Motor Yöntemi ₺1,264.24 TS EN ISO 5163 ASTM D 2700 IP 236 Akredite    
Benzen Miktarı Tayini Gaz Kromatografik Yöntem ₺2,274.29 TS EN 12177 IP 425   Akredite    
Benzen Miktarı Tayini FTIR Yöntem ₺2,274.29 TS EN 238     Akredite    
Sıvı Petrol Ürünlerinde Hidrokarbon Türlerinin ve Oksijenli Bileşiklerin Tayini ₺2,274.29 TS EN ISO 22854 IP 566   Akredite    
Toplam Oksijen ve Oksijenli Bileşiklerin Tayini Çok Kolonlu Gaz Kromatografik Yöntem ₺2,274.29 TS EN ISO 22854 IP 566   Akredite    
Benzen Miktarı Tayini Çok Kolonlu Gaz Kromatografik Yöntem ₺2,274.29 TS EN ISO 22854 IP 566   Akredite    
Hidrokarbon Türlerinin Tayini Çok Kolonlu Gaz Kromatografik Yöntem ₺2,274.29 TS EN ISO 22854 IP 566   Akredite    
Oksidasyon Kararlılığı Tayini Hızlandırılmış Oksitleme Yöntemi ₺695.67 TS 2646 EN ISO 7536 ASTM D 525   Akredite    
Buhar Basıncı Tayini ASVP-Hava ile doymuş numunenin buhar basıncı ve DVPE-Eşdeğer kuru buhar basıncı ₺354.52 TS EN 13016-1  ASTM D 5191 IP 394 Akredite    
Kalıntı Asitliği Miktarı Tayini ₺695.67 TS 1538 ASTM D 1093   Akredite    
Karbon Aromatikliği Indisi Hesaplanması ₺40.13 TS ISO 8217 Ek B Hesap     Akredite   Yoğunluk ve viskozite testleri ile birlikte raporlanır.
Hidrojen Sülfür (H2S) Miktarı Tayini ₺555.20 IP 570     Akredite    
Alüminyum(Al),Silisyum(Si), Vanadyum(V),Nikel(Ni),Demir(Fe), Sodyum(Na),Çinko(Zn),Fosfor(P) ve Kalsiyum(Ca) Miktarı Tayini ICP Emisyon Spektrometri Yöntemi ₺2,260.92 IP 501     Akredite    
Buhar Kilitlenme İndisinin Hesaplanması ₺40.13 TS EN 228     Akredite   Buhar basıncı ve distilasyon testleri ile birlike raporlanır.
Kurşun (Pb) Miktarı Tayini Atomik Absorpsiyon Spektrometrik Yöntem ₺782.62 TS EN 237 IP 428   Akredite    
Toplam Oksijen ve Oksijenli Bileşiklerin Miktarı Tayini İki Kolonlu Gaz Kromatografik Yöntem ₺2,274.29 TS EN 13132 IP 466   Akredite    
Mangan (Mn) Miktarı Tayini Atomik Absorpsiyon Spektrometrik Yöntemi ₺2,207.40 TS EN 16135     Akredite    
Mangan (Mn) Miktarı Tayini ICP Emisyon Spektrometri Yöntemi ₺2,207.40 TS EN 16136     Akredite    
Hidrokarbon Türlerinin Tayini Floresan Belirteci Adsorpsiyon Yöntemi ₺2,274.29 TS EN 15553 ASTM D 1319 IP 156 Akredite    
Soğuk Filtre Tıkanma Noktası (SFTN) Tayini ₺445.49 TS EN 116 ASTM D 6371 IP 309 Akredite    
Toplam Kirlilik Miktarı Tayini ₺535.13 TS EN 12662 IP 440   Akredite    
Su Miktarı Tayini Kulometrik Karl FischerTitrasyon Yöntemi ₺387.97 TS 6147 EN ISO 12937 ASTM D 6304   Akredite    
Yağ Asidi Metil Esteri (YAME) Miktarı Tayini ₺602.02 TS EN 14078     Akredite    
Yağlayıcılık Özelliği Tayini Yüksek Frekanslı İleri Geri Hareket Testi - HFFR Yöntemi ₺1,110.39 TS EN ISO 12156-1 IP 450   Akredite    
Oksidasyon Kararlılığı Tayini ₺989.99 TS EN ISO 12205 ASTM D 2274 IP 388 Akredite    
Oksidasyon Kararlılığı Tayini Hızlandırılmış Oksitleme Yöntemi ₺989.99 TS EN 15751 IP 574   Akredite    
Bulutlanma Noktası Tayini ₺307.70 TS 2834 EN 23015 ASTM D 2500   Akredite    
Bulutlanma Noktası Optik Dedeksiyon Yöntemi ₺307.70 ASTM D 5771     Akredite    
Setan Numarası Tayini Setan Motoru Yöntemi ₺1,391.33 TS 10317 EN ISO 5165 ASTM D 613 IP 41 Akredite    
Setan İndisinin Hesaplanması Dört Değişkenli Eşitlik Yöntemi ₺40.13 TS EN ISO 4264 ASTM D 4737 IP 380 Akredite   Yoğunluk ve distilasyon testleri ile birlikte raporlanır.
Mangan (Mn) Miktarı Tayini ICP Emisyon Spektrometri Yöntemi ₺2,207.40 TS EN 16576     Akredite    
Elektriksel İletkenlik Tayini ₺280.94 TS 3467 ISO 6297 ASTM D 2624  IP 274 Akredite    
Aromatik Hidrokarbon Türlerinin Miktarı Tayini ₺1,110.39 TS EN 12916 IP 391   Akredite    
Kül Tayini ₺381.28 TS EN ISO 6245 ASTM D 482 IP 4 Akredite    
Toplam Asit Numarası Tayini TAN-Potansiyometrik Yöntem ₺374.59 TS 2432 EN 12634 ASTM D 664   Akredite    
Su Miktarı Tayini Kulometrik Karl Fischer Titrasyon Yöntemi ₺387.97 TS EN 15489 IP 539   Akredite    
Karbon Kalıntısı Miktarı Tayini Mikro Yöntem ₺802.69 TS 6148 EN ISO 10370 ASTM D 4530 IP 398 Akredite    
Yanma Kalitesi Tayini ₺280.94 TS 2549 ASTM D 187   Akredite    
Yağlayıcılık Özelliği Tayini ₺347.83 ASTM D 5001     Akredite    
Yağ Asidi Metil Esteri (YAME) Tayini ₺1,110.39 IP 590     Akredite    
Su Reaksiyonu Tayini ₺240.81 TS 1714 ISO 6250 ASTM D 1094   Akredite    
Buzlanma Önleyici İnhibitör Tayini ₺294.32 ASTM D 5006 IP 277   Akredite    
Setan  İndesinin Hesaplanması İki Değişkenli Eşitlik Yöntemi ₺40.13 ASTM D 976     Akredite    
Hidrojen Miktarının Hesaplanması ₺40.13 TS 5770 ASTM D 3343   Akredite   Yoğunluk, distilasyon ve aromatik testleri ile birlikte raporlanır.
Donma Noktası Tayini ₺441.48 TS 1766 ISO 3013 ASTM D 2386 IP 16 Akredite    
Donma Noktası Tayini Otomatik Yöntem ₺441.48 ASTM D 5972 IP 435   Akredite    
Donma Noktası Tayini Otomatik Lazer Yöntemi ₺441.48 ASTM D 7153 IP 529   Akredite    
Su Ayırma Özelliklerinin (MSEP) Tayini ₺1,050.19 TS 13454 ASTM D 3948   Akredite    
Partiküler Kirlilik Miktarı Tayini ₺381.28 ASTM D 5452 IP 423   Akredite    
Mevcut Gom Miktarı Tayini ₺441.48 IP 540     Akredite    
Toplam Asidite Miktarı Tayini ₺294.32 TS 5854 ASTM D 3242 IP 354 Akredite    
Spesifik Enerji Miktarının Hesaplanması ₺40.13 TS ISO 3648 ASTM D 3338   Akredite   Yoğunluk, distilasyon, aromatik ve kükürt testleri ile birlikte raporlanır.
İslenme Noktası Tayini ₺555.20 TS ISO 3014 ASTM D 1322 IP 57 Akredite    
Termal Oksidasyon Kararlılığı Tayini JFTOT Yöntemi ₺1,672.28 TS ISO 6249 ASTM D 3241   Akredite    
Temizliğin Belirlenmesi Partikül Sayımı Yöntemi ₺304.05 IP 565     Akredite    
Aromatik Hidrokarbon Türlerinin Miktarı Tayini ₺1,110.39 ASTM D 6379 IP 436   Akredite    
Parlama Noktası Tayini ₺334.46 TS EN ISO 13736 IP 170   Akredite    
Akma Noktası Tayini ₺548.51 TS 1233 ISO 3016 ASTM D 97 IP 15 Akredite    
Akma Noktası Tayini - TILT ₺548.51 ASTM D 5950     Akredite    
Toplam Tortu Miktarı Tayini ₺628.78 TS ISO 10307-1 TS ISO 10307-2 IP 375 Akredite    
Toplam Tortu Miktarı Tayini - Ekstraksiyon Yöntemi ₺628.78 TS 6498 EN ISO 3735 ASTM D 473   Akredite    
Asfalten Tayini ₺1,110.39 ASTM D 6560 IP 143   Akredite    
Su Miktarı Tayini Damıtma Yöntemi ₺354.52 TS EN 1428 ASTM D 95 IP 74 Akredite    
Viskozite İndisi Hesaplanması ₺890.99 TS ISO 2909 ASTM D 2270   Akredite    
ASTM Rengi Tayini ₺220.74 ASTM D 1500     Akredite    
Baz Sayısı Tayini Potansiyometrik Titrasyon Yöntem ₺374.59 TS 5655 ISO 3771 ASTM D 2896   Akredite    
Buharlaşma Kaybının Tayini ₺836.14 TS 13489 ASTM D 5800   Akredite    
Doymuş Hidrokarbon İçeriği Tayini Kil Jel Adsorpsiyon Kromatoğrafisi Yöntemi ₺782.62 TS 6596 ASTM D 2007   Akredite    
Karbon Dağılımı ve Yapısal Grup Analizinin Hesaplanması N-D-M Metodu ₺40.13 TS 6519     Akredite   Yoğunluk ve kükürt testleri ile birlikte raporlanır.
Asit Sayısı Tayini Titrasyon Yöntemi ₺374.59 TS 9178 ISO 6618     Akredite    
Çözünürlük Tayini ₺121.62 TS EN 12592     Akredite    
Parlama Noktası Tayini Cleveland Açık Kap Yöntemi ₺334.46 TS EN ISO 2592 ASTM D 92 IP 36 Akredite    
Penetrasyon  25 °C `de, 100 g, 5 sn Tutulmuş Penetrasyon ₺575.26 TS EN 1426 ASTM D 5   Akredite    
Yumuşama Noktası Tayini Halka ve Bilye Tayini / Yumuşama Noktasında Artış / Sertleşmeden Sonraki Yumuşama Noktası ₺515.06 TS EN 1427 ASTM D 36   Akredite    
Isı ve Hava Etkisi Altında Sertleşme Direncinin Tayini ₺121.62 TS EN 12607-1 ASTM D 2872   Akredite    
Damıtma Özelliklerinin Tayini ₺173.92 TS EN 13358 ASTM D 402 IP 525 Akredite    
Akış Süresi Tayini Akışlı Vizkozimetre Yöntemi ₺314.39 TS EN 12846-2     Akredite    
Gösterge Buhar Basıncı Tayini ₺401.35 TS 1298 EN ISO 4256 ASTM D 1267 IP 410 Akredite    
Korozyon Tayini ₺401.35 TS 1299 EN ISO 6251 ASTM D 1838 IP 411 Akredite    
Toplam Uçucu Kükürt (S) Miktarı Tayini ₺709.04 TS 13361 ASTM D 6667   Akredite    
Kompozisyon Analizleri Gaz Kromatografi -Komponentler -Uçuculuk Özellikleri Tayini -Doymamış Hidrokarbonlar Tayini -Dien'ler Tayini -Saflık ₺1,471.60 TS 6124 EN 27941 TS 2178 TS EN 589 A1 Akredite    
Hidrojen Sülfür (H2S) Tayini ₺227.43 TS 5255 EN ISO 8819 IP 401   Akredite    
Oktan Sayısı Hesaplanması MON-Motor Oktan Sayısı ₺40.13 TS EN 589 EK B     Akredite   Kompozisyon testi ile birlikte raporlanır.
Buhar Basıncı (-5 oC) ve Yoğunluğun Hesaplanması ₺40.13 TS EN ISO 8973 TS EN 589 Ek C   Akredite   Kompozisyon testi ile birlikte raporlanır.
Yoğunluğun Hesaplanması ₺40.13 TS EN ISO 8973     Akredite   Kompozisyon testi ile birlikte raporlanır.
Gösterge Buhar Basıncının 150kPa Olduğu Sıcaklık Değeri Tayini (Hesapla) ₺40.13 TS EN ISO 8973 TS EN 589 Ek C   Akredite   Kompozisyon testi ile birlikte raporlanır.
Buharlaşma Kalıntısı Tayini Gaz Kromatografi Yöntemi ₺836.14 TS EN 15470     Akredite    
Serbest Suyun Belirlenmesi Gözle Muayene Yöntemi ₺247.50 TS EN 15469     Akredite    
Kokunun Belirlenmesi ₺314.39 TS EN 589 EK A TSE/TS 8038   Akredite    
Yoğunluk ve Bağıl Yoğunluk Tayini Basınçlı Hidrometre Yöntemi ₺167.23 TS 1105 EN ISO 3993 ASTM D 1657   Akredite    
Buharlaşma Kalıntısı Miktarı Tayini Yüksek Sıcaklık Gravimetrik Yöntem ₺836.14 TS EN 15471     Akredite    
Yağ ve Gres Tayini Gravimetrik Metot ₺494.99 TS 7887 SM 5520 B   Akredite    
Hidrokarbonlar Tayini İnfrared Metodu ₺595.33 ASTM D 7066     Akredite    
Fenol Tayini Ön İşlem: Distilasyon Metodu Ölçüm: Spektrometrik Metot ₺972.96 TS 6227 ISO 6439 SM 5530 B SM 5530 D Akredite    
Sülfür Tayini İyodometrik Metot ₺220.74 SM 4500 S2 F SM 4500 S2 B SM 4500 S2 C Akredite    
Sülfür Tayini Ön İşlem:İnterferansların Uzaklaştırılması Analiz:Spektrometrik Metot ₺220.74 SM 4500 S2 D SM 4500 S2 C   Akredite    
Askıda Katkı Madde (AKM) Tayini Gravimetrik Metot ₺133.78 TS EN 872 SM 2540 D   Akredite    
Amonyum/Amonyum AzotuTayini Ön İşlem: Distilasyon Metodu Ölçüm: Titrimetrik Metot ₺334.46 TS 5868 SM 4500 NH3 C SM 4500 NH3 B Akredite    
Toplam Krom (Cr), Kurşun (Pb), Kadmiyum (Cd), Demir (Fe), Bakır (Cu), Çinko (Zn), Civa (Hg) Tayini Ön İşlem: Mikrodalga Bozundurma Analiz: ICP-MS Metodu ₺2,207.40 EPA 6020 A EPA 3015 A   Akredite    
Florür (F) Tayini Ön İşlem: Distilasyon Ölçüm: SPADNS Metodu ₺314.39 SM 4500 F B SM 4500 F D   Akredite    
Toplam Kjeldahl Azotu Tayini Makro Kjeldahl Metodu ₺334.46 SM 4500 Norg B SM 4500 NH3 C   Akredite    
Toplam Siyanür Tayini Ön İşlem: Distilasyon Metodu Ölçüm: Spektrometrik Metot ₺374.59 SM 4500 CN C SM 4500 CN E   Akredite    
Krom (VI) Krom Tayini Spektrometrik Metot ₺354.52 TS ISO 11083 SM 3500 Cr B   Akredite    
pH Tayini Elektrometrik Metot ₺121.62 TS EN ISO 10523 ASTM D 1293   Akredite    
Katran ve Petrol Kökenli Yağların Tayini Gravimetrik Metot ₺561.88 SM 5520 F     Akredite    
Fosfat/ Fosfat Fosforu Tayini Askorbik Asit Metodu ₺147.16 SM 4500 P E     Akredite    
Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ)Tayini Kapalı Reflaks- Spektrometrik Metot ₺421.41 SM 5220 D     Akredite    
Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ)Tayini Kapalı Reflaks- Spektrometrik Metot ₺421.41 TS 2789 EK B hariç SM 5220 B   Akredite    
Çözünmüş Demir Tayini Spektrometrik Metot ₺147.16 SM 3500 Fe B     Akredite    
Demir (Fe) Tayini Ön İşlem: Nitrik Asitle Özütleme Analiz: AAS-Doğrudan Hava-Asetilen Alev Metodu ₺1,003.37 SM 3030 E SM 3111 B   Akredite    
Bulanıklık Tayini Nefelometrik Metot ₺121.62 SM 2130 B     Akredite    
Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOİ) Tayini Respirometrik Metot ₺254.19 SM 5210 D     Akredite    
Toplam Demir (Fe) Tayini Ön İşlem:Nitrik Asitle Özütleme Metodu Analiz:ICP-OES Metodu ₺2,207.40 TS EN ISO 15587-2 TS EN ISO 11885   Akredite    
Renk Tayini Analiz:Spektrometrik Metot ₺147.16 SM 2120 C SM 2120 B   Akredite    
Klorür Tayini Argentometrik Metot ₺147.16 TS 4164 ISO 9297 SM 4500 Cl B   Akredite    
Sülfat Tayini Türbidimetrik Metot ₺147.16 TS 5095 SM 4500 SO4 2 E ASTM D 516 Akredite    
Sıcaklık Tayini Laboratuvar ve Saha Metodu ₺121.62 SM 2550 B     Akredite    
Alt ve Üst Isıl Değer Tayini ve Alt Isıl Değerinin Hesaplanması Mikroprosesör Kontrollü İzoperipol Bomba Kalorimetresi ile ₺454.86 TS ISO 1928 ASTM D 5865   Akredite    
Toplam Kükürt(S) Miktarı Tayini Yüksek Sıcaklıktaki Tüp Fırınında Yakma Yöntemi ₺180.61 ASTM D 4239     Akredite    
Uçucu Madde Miktarı Tayini ₺153.85 ASTM D 3175     Akredite    
Kül Miktarı Tayini ₺153.85 ASTM D 4422     Akredite    
Nem Miktarı Tayini ₺153.85 ASTM D 4931     Akredite    
Öğütülebilirlik İndeksi ₺822.76 ASTM D 5003 ASTM D 409   Akredite    
Su iletkenliği ₺121.62 ASTM D 1125     Akredite değil    
Toplam, Ca ve Mg Sertliği ₺147.16 ASTM D 1126     Akredite değil    
Bitümlü bağlayılarda duktilite ₺127.09 ASTM D 113     Akredite değil    
Elektrometrik Titrasyon ile Petrol Distilatları ve Alifatik Olefinlerin Brom Sayıları ₺501.68 ASTM D 1159     Akredite değil    
Vakum Distilasyon ₺1,665.59 ASTM D 1160     Akredite değil    
Likit Hidrokarbonların refraktif indeksinin tayini ₺220.74 ASTM D 1218     Akredite değil    
Erime noktası ₺121.62 ASTM D 127     Akredite değil X  
Kükürt ₺595.33 ASTM D 129     Akredite değil X  
Petrol ürünlerinde suyun ayrışabilirliği ₺642.15 ASTM D 1401     Akredite değil    
Tortu ve su ₺354.52 ASTM D 1796     Akredite değil    
Naftalenler ₺454.86 ASTM D 1840     Akredite değil    
TBP ₺9,953.38 ASTM D 2892     Akredite değil    
RVP ₺354.52 ASTM D 323     Akredite değil    
Alkalinite ₺121.62 ASTM D 3875     Akredite değil    
Tortu ve su ₺354.52 ASTM D 4007     Akredite değil    
Likit Hidrokarbonlarla eser miktarda Azot tayini ₺1,030.12 ASTM D 4629     Akredite değil    
Çözünmüş OH ₺147.16 ASTM D 514     Akredite değil    
Merkaptan kükürdü ₺1,297.69 ASTM D 5504     Akredite değil    
Anilin noktası ₺387.97 ASTM D 611     Akredite değil    
Spesifik Yoğunluk ₺287.63 ASTM D 70     Akredite değil    
Yağ içeriği ₺1,097.01 ASTM D 721     Akredite değil X  
Silis Tayini ₺408.04 ASTM D 859     Akredite değil    
Çözünmüş Oksijen ₺121.62 ASTM D 888     Akredite değil    
Yağ içeriği ₺1,097.01 IP 158     Akredite değil X  
Kurşun Tayini ₺782.62 IP 224     Akredite değil    
Pressure Hydrometer yoğunluğu ₺401.35 IP 235     Akredite değil    
Spektrofometrik metot ile nikel ve vanadyum tayini ₺501.68 IP 285     Akredite değil    
Frass Kırılma Noktası ₺140.47 IP 80     Akredite değil    
Sodyum (Na+) tayini ₺121.62 MERICHEM     Akredite değil    
BMCI ₺40.13 Philips V.D. 670     Akredite değil   Vakum distilasyon ve yoğunluk testleri ile birlikte raporlanır.
Serbet Klor ₺133.78 SM 4500 G     Akredite değil    
Toplam Organik Karbon (TOC) tayini ₺207.36 SM 5310 B     Akredite değil    
Toplam Çözünmüş Katı (TDS) ₺121.62 TDS METER     Akredite değil    
Likit Hidrokarbonlarda H2S ve Merkaptan kükürdü tayini ₺555.20 UOP 163     Akredite değil    

Sitemizde ve uygulamamızda çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez Aydınlatma Metni'ni incelemenizi rica ederiz.

[Siteyi ve uygulamayı kullanmanızı analiz etmek.] için çerez kullanımına izin veriyorsanız, lütfen "Kabul Ediyorum" seçeneğini tıklayınız.

xKabul Ediyorum