EN

NaftaTestleri

Deney Adı Analiz Ücreti, TL + KDV Metot Numarası Metot Numarası2 Metot Numarası3 Akreditasyon Kapsamı Nafta Açıklama
Damıtma Özellikleri Tayini Atmosfer Basıncında ₺366,30 TS EN ISO 3405 ASTM D 86 IP 123 Akredite X  
Kükürt (S) Miktarı Tayini Morötesi Floresans Yöntemi ₺583,00 TS EN ISO 20846 ASTM D 5453   Akredite X  
Yoğunluk ve Bağıl Yoğunluk Tayini Salınım Yapan U-Tüp Yöntem ₺137,50 TS EN ISO 12185 ASTM D 4052 IP 365 Akredite X  
Yoğunluk, Spesifik Gravite ve API Gravite Tayini Hidrometre Yöntemi ₺137,50 TS 1013 EN ISO 3675 ASTM D 1298 IP 160 Akredite X  
Kükürt (S) Miktarı Tayini Enerji Ayırmalı X-Işını Floresans Spektrometri Yöntemi ₺489,50 TS EN ISO 8754 IP 336   Akredite X  
Bakır Şerit Korozyonu Tayini ₺275,00 TS 2741 EN ISO 2160 ASTM D 130   Akredite X  
Görünüşün Belirlenmesi ₺100,00 İç Metot     Akredite X  
Merkaptan Kükürt Miktarı Tayini Potansiyometrik Titrasyon Yöntemi ₺456,50 TS 8456 ISO 3012 ASTM D 3227 IP 342 Akredite X  
Saybolt Rengi Tayini Saybolt Kromometre Yöntemi ₺297,00 TS 2991 ASTM D 156   Akredite X  
Renk Tayini Otomatik Tristimulus Yöntemi ₺297,00 ASTM D 6045     Akredite X  
Doktor Testi ₺148,50 TS 2884 ASTM D 4952 IP 30 Akredite X  
Mevcut Gom Miktarı Tayini ₺352,00 TS EN ISO 6246 ASTM D 381 IP 131 Akredite X  
Oktan Sayısı Tayini RON - Araştırma Yöntemi ₺1.039,50 TS EN ISO 5164 ASTM D 2699 IP 237 Akredite X  
Oktan Sayısı Tayini MON-Motor Yöntemi ₺1.039,50 TS EN ISO 5163 ASTM D 2700 IP 236 Akredite X  
Benzen Miktarı Tayini Gaz Kromatografik Yöntem ₺1.870,00 TS EN 12177 IP 425   Akredite X  
Sıvı Petrol Ürünlerinde Hidrokarbon Türlerinin ve Oksijenli Bileşiklerin Tayini ₺1.870,00 TS EN ISO 22854 IP 566   Akredite X  
Benzen Miktarı Tayini Çok Kolonlu Gaz Kromatografik Yöntem ₺1.870,00 TS EN ISO 22854 IP 566   Akredite X  
Hidrokarbon Türlerinin Tayini Çok Kolonlu Gaz Kromatografik Yöntem ₺1.870,00 TS EN ISO 22854 IP 566   Akredite X  
Oksidasyon Kararlılığı Tayini Hızlandırılmış Oksitleme Yöntemi ₺572,00 TS 2646 EN ISO 7536 ASTM D 525   Akredite X  
Buhar Basıncı Tayini ASVP-Hava ile doymuş numunenin buhar basıncı ve DVPE-Eşdeğer kuru buhar basıncı ₺291,50 TS EN 13016-1  ASTM D 5191 IP 394 Akredite X  
Kalıntı Asitliği Miktarı Tayini ₺572,00 TS 1538 ASTM D 1093   Akredite X  
Kurşun (Pb) Miktarı Tayini Atomik Absorpsiyon Spektrometrik Yöntem ₺643,50 TS EN 237 IP 428   Akredite X  
Hidrokarbon Türlerinin Tayini Floresan Belirteci Adsorpsiyon Yöntemi ₺1.870,00 TS EN 15553 ASTM D 1319 IP 156 Akredite X  
Aromatik Hidrokarbon Türlerinin Miktarı Tayini ₺913,00 TS EN 12916 IP 391   Akredite X