EN

Motorin Testleri

Test Adı Metod 2017 Test Ücreti, TL + KDV
Yoğunluk (15 °C'ta) TS 1013 EN ISO 3675
TS EN ISO 12185
125
Viskozite (40 °C'ta)  TS 1451 EN ISO 3104 333
Toplam kirlilik  TS EN 12662 400
Oksidasyon kararlılığı TS EN ISO 12205 740
Parlama noktası TS EN ISO 2719 250
Soğuk Filtre Tıkanma Noktası (SFTN) TS EN 116 333
Damıtma 250 °C'ta elde edilen TS EN ISO 3405 333
350 °C'ta elde edilen TS EN ISO 3405
%95'in (hacim/hacim) elde edildiği Sıcaklık TS EN ISO 3405
Karbon kalıntısı  TS 6148 EN ISO 10370 333
Su TS 6147 EN ISO 12937 290
Kül  TS EN ISO 6245 285
Kükürt TS EN ISO 20846 530
YAME TS EN 14078 450
Polisiklik aromatik hidrokarbonlar  TS EN 12916 830
Setan sayısı TS 10317 EN ISO 5165 1040
Setan İndisi* TS EN ISO 4264 30
Yağlama Özelliği (wsd) 60 °C'ta düzeltilmiş aşınma izi çapı TS EN ISO 12156-1 830
Bulutlanma noktası TS 2834 EN 23015 230
Bakır şerit korozyonu (3 saat 50 °C'ta) TS 2741 EN ISO 2160 250
Mangan İçeriği TS EN 16576 1650
         
* Setan İndisi ücreti, Yoğunluk ve Distilasyon testleri ile talep edilmesi durumunda 30 TL (hesaplama ücreti), tek başına talep edilmesi durumunda  ise 488 TL'dir.
 (Yoğunluk+Distilasyon+30 TL)
Notlar:
1-Aynı test yöntemine sahip test ücretleri tabloda sadece bir kez gösterilmiştir. Bu kapsamda istenen özelliklerin tamamı tek bir test yapılarak belirlenebiliyor ise tek fiyat uygulanacaktır.