EN

Motorin Testleri

Deney Adı Analiz Ücreti, TL + KDV Metot Numarası Metot Numarası2 Metot Numarası3 Akreditasyon Kapsamı Motorin Açıklama
Damıtma Özellikleri Tayini Atmosfer Basıncında ₺366,30 TS EN ISO 3405 ASTM D 86 IP 123 Akredite X  
Kükürt (S) Miktarı Tayini Morötesi Floresans Yöntemi ₺583,00 TS EN ISO 20846 ASTM D 5453   Akredite X  
Yoğunluk ve Bağıl Yoğunluk Tayini Salınım Yapan U-Tüp Yöntem ₺137,50 TS EN ISO 12185 ASTM D 4052 IP 365 Akredite X  
Yoğunluk, Spesifik Gravite ve API Gravite Tayini Hidrometre Yöntemi ₺137,50 TS 1013 EN ISO 3675 ASTM D 1298 IP 160 Akredite X  
Kinematik Viskozite Tayini ve Dinamik Viskozitenin Hesaplanması ₺366,30 TS 1451 EN ISO 3104 ASTM D 445 IP 71 Akredite X  
Kükürt (S) Miktarı Tayini Enerji Ayırmalı X-Işını Floresans Spektrometri Yöntemi ₺489,50 TS EN ISO 8754 IP 336   Akredite X  
Parlama Noktası Tayini Pensky-Martens Kapalı Kap Yöntemi ₺275,00 TS EN ISO 2719 ASTM D 93 IP 34 Akredite X  
Bakır Şerit Korozyonu Tayini ₺275,00 TS 2741 EN ISO 2160 ASTM D 130   Akredite X  
Görünüşün Belirlenmesi ₺100,00 İç Metot     Akredite X  
Renk Tayini Otomatik Tristimulus Yöntemi ₺297,00 ASTM D 6045     Akredite X  
Soğuk Filtre Tıkanma Noktası (SFTN) Tayini ₺366,30 TS EN 116 ASTM D 6371 IP 309 Akredite X  
Toplam Kirlilik Miktarı Tayini ₺440,00 TS EN 12662 IP 440   Akredite X  
Su Miktarı Tayini Kulometrik Karl FischerTitrasyon Yöntemi ₺319,00 TS 6147 EN ISO 12937 ASTM D 6304   Akredite X  
Yağ Asidi Metil Esteri (YAME) Miktarı Tayini ₺495,00 TS EN 14078     Akredite X  
Yağlayıcılık Özelliği Tayini Yüksek Frekanslı İleri Geri Hareket Testi - HFFR Yöntemi ₺913,00 TS EN ISO 12156-1 IP 450   Akredite X  
Oksidasyon Kararlılığı Tayini ₺814,00 TS EN ISO 12205 ASTM D 2274 IP 388 Akredite X  
Oksidasyon Kararlılığı Tayini Hızlandırılmış Oksitleme Yöntemi ₺814,00 TS EN 15751 IP 574   Akredite X  
Bulutlanma Noktası Tayini ₺253,00 TS 2834 EN 23015 ASTM D 2500   Akredite X  
Bulutlanma Noktası Optik Dedeksiyon Yöntemi ₺253,00 ASTM D 5771     Akredite X  
Setan Numarası Tayini Setan Motoru Yöntemi ₺1.144,00 TS 10317 EN ISO 5165 ASTM D 613 IP 41 Akredite X  
Setan İndisinin Hesaplanması Dört Değişkenli Eşitlik Yöntemi ₺33,00 TS EN ISO 4264 ASTM D 4737 IP 380 Akredite X Yoğunluk ve distilasyon testleri ile birlikte raporlanır.
Mangan (Mn) Miktarı Tayini ICP Emisyon Spektrometri Yöntemi ₺1.815,00 TS EN 16576     Akredite X  
Elektriksel İletkenlik Tayini ₺231,00 TS 3467 ISO 6297 ASTM D 2624  IP 274 Akredite X  
Aromatik Hidrokarbon Türlerinin Miktarı Tayini ₺913,00 TS EN 12916 IP 391   Akredite X  
Kül Tayini ₺313,50 TS EN ISO 6245 ASTM D 482 IP 4 Akredite X  
Toplam Asit Numarası Tayini TAN-Potansiyometrik Yöntem ₺308,00 TS 2432 EN 12634 ASTM D 664   Akredite X  
Karbon Kalıntısı Miktarı Tayini Mikro Yöntem ₺660,00 TS 6148 EN ISO 10370 ASTM D 4530 IP 398 Akredite X  
Setan  İndesinin Hesaplanması İki Değişkenli Eşitlik Yöntemi ₺33,00 ASTM D 976     Akredite X  
Akma Noktası Tayini ₺451,00 TS 1233 ISO 3016 ASTM D 97 IP 15 Akredite X  
Akma Noktası Tayini - TILT ₺451,00 ASTM D 5950     Akredite X