EN

Jet Testleri

Test Adı Metod 2017 Test Ücreti, TL + KDV
Görünüş Laboratuvar İç Metot 70
Renk ASTM D 156/TS 2991 270
Toplam kirlilik ASTM D 5452/TS 4608/IP 423 285
Toplam asidite ASTM D 3242 220
Partikül Sayısı IP 565 30
Aromatikler ASTM D 1319/TS EN 15553 830
Aromatik Hidrokarbon Türlerinin Miktarı Tayini ASTM D 6379/IP 436 830
Toplam kükürt ASTM D 4294/TS EN ISO 8754 445
Merkaptan kükürdü ASTM D 3227 415
Doktor Test ASTM D 4952/TS 2884 135
Damıtma ASTM D 86/ TS EN ISO 3405 333
Parlama noktası IP 170/ TS EN ISO 13736 250
Yoğunluk (15 °C’ta) ASTM D 1298/ TS 1013 EN ISO 3675 125
Donma  noktası (otomatik) ASTM D 5972/TS 1766 ISO 3013 330
Donma  Noktası (manual) ASTM D 2386 330
Viskozite ASTM D 445/TS 1451 EN ISO 3104 333
Spesifik Enerji, net* ASTM D 3338 30
Hidrojen Miktarının Hesaplanması** ASTM D 3343 30
İslenme noktası ASTM D 1332/ TS EN ISO 3014 415
Naftelenler ASTM D 1840 340
Bakır şerit korozyonu (2 saat 100 °C'ta) ASTM D 130/TS 2741 EN ISO 2160 250
Termal stabilite (JFTOT)  kontrol ısısı ASDTM D 3241/TS ISO 6249 1250
Mevcut gum ASTM D 381/ TS EN ISO 6246 320
Su reaksiyonu interfaz derecesi ASTM D 1094/ TS 1714 ISO 6250 180
Mikroseparometre (MSEP) derecesi ASTM D 3948 785
Elektriksel iletkenlik ASTM D 2624/ TS 3467 ISO 6297 210
Yağlama özelliği BOCLE (aşınma izi çapı) ASTM D 5001 260
FAME (HPLC)   IP 590 830
* Spesifik Enerji test ücreti, Damıtma-Yoğunluk-Aromatikler ve Kükürt testleri ile talep edilmesi durumunda 30 TL (hesap ücreti), tek başına talep edilmesi durumunda ise  1763 TL'dir.
 (Yoğunluk+Damıtma+Aromatikler+Kükürt+30 TL)
**Hİidrojen miktarı test ücreti, Damıtma-Yoğunluk-Aromatikler testleri ile talep edilmesi durumunda 30 TL (hesap ücreti), tek başına talep edilmesi durumunda ise  1318 TL'dir.
 (Yoğunluk+Damıtma+Aromatikler+30 TL)