EN

Havacılık Testleri

Deney Adı Analiz Ücreti, TL + KDV Metot Numarası Metot Numarası2 Metot Numarası3 Akreditasyon Kapsamı Havacılık Açıklama
Damıtma Özellikleri Tayini Atmosfer Basıncında ₺366,30 TS EN ISO 3405 ASTM D 86 IP 123 Akredite X  
Kükürt (S) Miktarı Tayini Morötesi Floresans Yöntemi ₺583,00 TS EN ISO 20846 ASTM D 5453   Akredite X  
Yoğunluk ve Bağıl Yoğunluk Tayini Salınım Yapan U-Tüp Yöntem ₺137,50 TS EN ISO 12185 ASTM D 4052 IP 365 Akredite X  
Yoğunluk, Spesifik Gravite ve API Gravite Tayini Hidrometre Yöntemi ₺137,50 TS 1013 EN ISO 3675 ASTM D 1298 IP 160 Akredite X  
Kinematik Viskozite Tayini ve Dinamik Viskozitenin Hesaplanması ₺366,30 TS 1451 EN ISO 3104 ASTM D 445 IP 71 Akredite X  
Kükürt (S) Miktarı Tayini Enerji Ayırmalı X-Işını Floresans Spektrometri Yöntemi ₺489,50 TS EN ISO 8754 IP 336   Akredite X  
Parlama Noktası Tayini Pensky-Martens Kapalı Kap Yöntemi ₺275,00 TS EN ISO 2719 ASTM D 93 IP 34 Akredite X  
Bakır Şerit Korozyonu Tayini ₺275,00 TS 2741 EN ISO 2160 ASTM D 130   Akredite X  
Görünüşün Belirlenmesi ₺100,00 İç Metot     Akredite X  
Merkaptan Kükürt Miktarı Tayini Potansiyometrik Titrasyon Yöntemi ₺456,50 TS 8456 ISO 3012 ASTM D 3227 IP 342 Akredite X  
Saybolt Rengi Tayini Saybolt Kromometre Yöntemi ₺297,00 TS 2991 ASTM D 156   Akredite X  
Renk Tayini Otomatik Tristimulus Yöntemi ₺297,00 ASTM D 6045     Akredite X  
Doktor Testi ₺148,50 TS 2884 ASTM D 4952 IP 30 Akredite X  
Mevcut Gom Miktarı Tayini ₺352,00 TS EN ISO 6246 ASTM D 381 IP 131 Akredite X  
Hidrokarbon Türlerinin Tayini Floresan Belirteci Adsorpsiyon Yöntemi ₺1.870,00 TS EN 15553 ASTM D 1319 IP 156 Akredite X  
Setan İndisinin Hesaplanması Dört Değişkenli Eşitlik Yöntemi ₺33,00 TS EN ISO 4264 ASTM D 4737 IP 380 Akredite X Yoğunluk ve distilasyon testleri ile birlikte raporlanır.
Elektriksel İletkenlik Tayini ₺231,00 TS 3467 ISO 6297 ASTM D 2624  IP 274 Akredite X  
Yağlayıcılık Özelliği Tayini ₺286,00 ASTM D 5001     Akredite X  
Yağ Asidi Metil Esteri (YAME) Tayini ₺913,00 IP 590     Akredite X  
Su Reaksiyonu Tayini ₺198,00 TS 1714 ISO 6250 ASTM D 1094   Akredite X  
Buzlanma Önleyici İnhibitör Tayini ₺242,00 ASTM D 5006 IP 277   Akredite X  
Setan  İndesinin Hesaplanması İki Değişkenli Eşitlik Yöntemi ₺33,00 ASTM D 976     Akredite X  
Hidrojen Miktarının Hesaplanması ₺33,00 TS 5770 ASTM D 3343   Akredite X Yoğunluk, distilasyon ve aromatik testleri ile birlikte raporlanır.
Donma Noktası Tayini ₺363,00 TS 1766 ISO 3013 ASTM D 2386 IP 16 Akredite X  
Donma Noktası Tayini Otomatik Yöntem ₺363,00 ASTM D 5972 IP 435   Akredite X  
Donma Noktası Tayini Otomatik Lazer Yöntemi ₺363,00 ASTM D 7153 IP 529   Akredite X  
Su Ayırma Özelliklerinin (MSEP) Tayini ₺863,50 TS 13454 ASTM D 3948   Akredite X  
Partiküler Kirlilik Miktarı Tayini ₺313,50 ASTM D 5452 IP 423   Akredite X  
Mevcut Gom Miktarı Tayini ₺363,00 IP 540     Akredite X  
Toplam Asidite Miktarı Tayini ₺242,00 TS 5854 ASTM D 3242 IP 354 Akredite X  
Spesifik Enerji Miktarının Hesaplanması ₺33,00 TS ISO 3648 ASTM D 3338   Akredite X Yoğunluk, distilasyon, aromatik ve kükürt testleri ile birlikte raporlanır.
İslenme Noktası Tayini ₺456,50 TS ISO 3014 ASTM D 1322 IP 57 Akredite X  
Termal Oksidasyon Kararlılığı Tayini JFTOT Yöntemi ₺1.375,00 TS ISO 6249 ASTM D 3241   Akredite X  
Temizliğin Belirlenmesi Partikül Sayımı Yöntemi ₺250,00 IP 565     Akredite X  
Aromatik Hidrokarbon Türlerinin Miktarı Tayini ₺913,00 ASTM D 6379 IP 436   Akredite X  
Parlama Noktası Tayini ₺275,00 TS EN ISO 13736 IP 170   Akredite X