EN

Gaz Yağı Testleri

Deney Adı Analiz Ücreti, TL + KDV Metot Numarası Metot Numarası2 Metot Numarası3 Akreditasyon Kapsamı Gazyağı Açıklama
Damıtma Özellikleri Tayini Atmosfer Basıncında ₺366,30 TS EN ISO 3405 ASTM D 86 IP 123 Akredite X  
Kükürt (S) Miktarı Tayini Morötesi Floresans Yöntemi ₺583,00 TS EN ISO 20846 ASTM D 5453   Akredite X  
Yoğunluk ve Bağıl Yoğunluk Tayini Salınım Yapan U-Tüp Yöntem ₺137,50 TS EN ISO 12185 ASTM D 4052 IP 365 Akredite X  
Yoğunluk, Spesifik Gravite ve API Gravite Tayini Hidrometre Yöntemi ₺137,50 TS 1013 EN ISO 3675 ASTM D 1298 IP 160 Akredite X  
Kinematik Viskozite Tayini ve Dinamik Viskozitenin Hesaplanması ₺366,30 TS 1451 EN ISO 3104 ASTM D 445 IP 71 Akredite X  
Parlama Noktası Tayini Pensky-Martens Kapalı Kap Yöntemi ₺275,00 TS EN ISO 2719 ASTM D 93 IP 34 Akredite X  
Bakır Şerit Korozyonu Tayini ₺275,00 TS 2741 EN ISO 2160 ASTM D 130   Akredite X  
Görünüşün Belirlenmesi ₺100,00 İç Metot     Akredite X  
Merkaptan Kükürt Miktarı Tayini Potansiyometrik Titrasyon Yöntemi ₺456,50 TS 8456 ISO 3012 ASTM D 3227 IP 342 Akredite X  
Saybolt Rengi Tayini Saybolt Kromometre Yöntemi ₺297,00 TS 2991 ASTM D 156   Akredite X  
Renk Tayini Otomatik Tristimulus Yöntemi ₺297,00 ASTM D 6045     Akredite X  
Doktor Testi ₺148,50 TS 2884 ASTM D 4952 IP 30 Akredite X  
Karbon Kalıntısı Miktarı Tayini Mikro Yöntem ₺660,00 TS 6148 EN ISO 10370 ASTM D 4530 IP 398 Akredite X  
Yanma Kalitesi Tayini ₺231,00 TS 2549 ASTM D 187   Akredite X