EN

Gaz Yağı Testleri

Test Adı Metod 2017 Test Ücreti,
TL + KDV
Yoğunluk (15 °C'ta) TS 1013 EN ISO 3675
TS EN ISO 12185
125
Viskozite (40 °C'ta)  TS 1451 EN ISO 3104 333
Görünüş  Laboratuvar İç Metot 70
Renk, Saybolt TS 2991 270
Parlama noktası TS EN ISO 2719  250
Damıtma % 10'unun damıtıldığı nokta TS EN ISO 3405 333
Son Nokta TS EN ISO 3405
Kükürt TS EN ISO 20846 530
Merkaptan kükürt'ü TS 8456 ISO 3012 415
Yanma kalitesi TS 2549 210
Bakır şerit korozyonu (3 saat 100 °C'ta) TS 2741 EN ISO 2160 250
         
Notlar:
1-Aynı test yöntemine sahip test ücretleri tabloda sadece bir kez gösterilmiştir. Bu kapsamda istenen özelliklerin tamamı tek bir test yapılarak belirlenebiliyor ise tek fiyat uygulanacaktır.