EN

Fuel Oil Testleri

Deney Adı Analiz Ücreti, TL + KDV Metot Numarası Metot Numarası2 Metot Numarası3 Akreditasyon Kapsamı Fuel Oil Açıklama
Yoğunluk ve Bağıl Yoğunluk Tayini Salınım Yapan U-Tüp Yöntem ₺137,50 TS EN ISO 12185 ASTM D 4052 IP 365 Akredite X  
Yoğunluk, Spesifik Gravite ve API Gravite Tayini Hidrometre Yöntemi ₺137,50 TS 1013 EN ISO 3675 ASTM D 1298 IP 160 Akredite X  
Kinematik Viskozite Tayini ve Dinamik Viskozitenin Hesaplanması ₺366,30 TS 1451 EN ISO 3104 ASTM D 445 IP 71 Akredite X  
Kükürt (S) Miktarı Tayini Enerji Ayırmalı X-Işını Floresans Spektrometri Yöntemi ₺489,50 TS EN ISO 8754 IP 336   Akredite X  
Parlama Noktası Tayini Pensky-Martens Kapalı Kap Yöntemi ₺275,00 TS EN ISO 2719 ASTM D 93 IP 34 Akredite X  
Görünüşün Belirlenmesi ₺100,00 İç Metot     Akredite X  
Alüminyum(Al),Silisyum(Si), Vanadyum(V),Nikel(Ni),Demir(Fe), Sodyum(Na),Çinko(Zn),Fosfor(P) ve Kalsiyum(Ca) Miktarı Tayini ICP Emisyon Spektrometri Yöntemi ₺1.859,00 IP 501     Akredite X  
Kül Tayini ₺313,50 TS EN ISO 6245 ASTM D 482 IP 4 Akredite X  
Toplam Asit Numarası Tayini TAN-Potansiyometrik Yöntem ₺308,00 TS 2432 EN 12634 ASTM D 664   Akredite X  
Karbon Kalıntısı Miktarı Tayini Mikro Yöntem ₺660,00 TS 6148 EN ISO 10370 ASTM D 4530 IP 398 Akredite X  
Akma Noktası Tayini ₺451,00 TS 1233 ISO 3016 ASTM D 97 IP 15 Akredite X  
Akma Noktası Tayini - TILT ₺451,00 ASTM D 5950     Akredite X  
Toplam Tortu Miktarı Tayini ₺517,00 TS ISO 10307-1 TS ISO 10307-2 IP 375 Akredite X  
Toplam Tortu Miktarı Tayini - Ekstraksiyon Yöntemi ₺517,00 TS 6498 EN ISO 3735 ASTM D 473   Akredite X  
Asfalten Tayini ₺913,00 ASTM D 6560 IP 143   Akredite X  
Su Miktarı Tayini Damıtma Yöntemi ₺291,50 TS EN 1428 ASTM D 95 IP 74 Akredite X