EN

Diğer Testler

Test Adı Metod 2017 Test Ücreti,
TL + KDV
Buzlanma önleyici inhibitör (antiicing) IP 277/ASTM D 5006 220
Asit numarası tayini potansiyometrik titrasyon  ASTM D 0664 280
Asfalten ASTM D 6560
IP 143
830
Vakum distilasyon ASTM D 1160 1245
Refraktif index ASTM D 1218 165
Emülsyon karakteristiği  (su ayrışabilirliğı) ASTM D 1401 480
Yağ içeriği IP 158 820
Vanadyum/nikel IP 285 375
Tuz tayini ASTM D 3230 395
Ekstraksiyon ile sediment tayini ASTM D 0473 290
TBP (frak. Testleri hariç) ASTM D 2892 7440
Biyodizelde oksidasyon kararlılığı TS EN 15751, IP 574 740
Gümüş şerit korozyonu tayini IP 227 333
Akma noktası TS 1233 ISO 3016 410
Anilin noktası ASTM D 611 290
Bromin numarası ASTM D 1159 375
Renk ASTM D 1500 165
Elektriksel iletkenlik ASTM D 2624
TS 3467 ISO 6297
210
Merkaptan Kükürdü UOP 163 415
Azot tayini ASTM D 4629 770