EN

Diğer Testler

Test Adı Metod 2016 TEST ÜCRETİ TL+KDV (%18)
O2, CO2, CO ORSAT 70
Komposizyon RGA UOP 539 108
Eser miktarda CO CO2 tayini (metanizer) UOP 603 47
Gazlarda Schilling yöntemi ile spesifik gravite tayini UOP 114 29
Gazlarda tutwiler yöntemi ile H2S/toplam kükürt tayini UOP 9 11
Buzlanma önleyici inhibitör (antiicing) IP 277/ASTM D 5006 182
Asit numarası tayini potansiyometrik titrasyon  ASTM D 0664 235
Asfalten ASTM D 6560
IP 143
689
Vakum distilasyon ASTM D 1160 1034
P-value SMS-1600 1330
Refraktif index ASTM D 1218 139
Emülsyon karakteristiği  (su ayrışabilirliğı) ASTM D 1401 397
Yağ içeriği IP 158 680
Vanadyum/nikel IP 285 314
Tuz tayini ASTM D 3230 330
Ekstraksiyon ile sediment tayini ASTM D 0473 242
TBP (frak. Testleri hariç) ASTM D 2892 6166
H2S UOP 827 11
Bome TUPRAS 10
Elverişlilik UOP 210 11
MEA % UOP 825 11
Biyodizelde oksidasyon kararlılığı TS EN 15751, IP 574 613
Gümüş şerit korozyonu tayini IP 227 276
Akma noktası TS 1233 ISO 3016 342
Anilin noktası ASTM D 611 242
Bromin numarası ASTM D 1159 311
Renk ASTM D 1500 137
Elektriksel iletkenlik ASTM D 2624
TS 3467 ISO 6297
174
DİEN UOP 326 323
Azot tayini ASTM D 4629 639