EN

Bitüm Testleri

Test Adı Metod 2016 TEST ÜCRETİ TL+KDV (%18)
25 °C’da batma 100 g, 5 saniye TS EN 1426 356
Yumuşama noktası (halka ve bilye yöntemi) TS EN 1427 322
Sertleşmeye mukavemet (RTFOT) 163 °C’da TS EN 12607-1/ASTM D 2872 45
Ağırlık değişimi (Isınma kaybı) ASTM D 6 113
Parlama Noktası ASTM D 92 208
Spesifik Yoğunluk ASTM D 70 179
Fraass Kırılma Noktası IP 80 89
Çözünürlük ASTM D 2042/ TS EN 12592 43

Bitümlü Bağlayıcı Testleri

Test Adı Metod 2016 TEST ÜCRETİ TL+KDV (%18)
Parlama noktası ASTM D 3143 208
Viskozite TS EN 12846-2 195
Damıtma testi ASTM D 402/ TS EN 13358 110
25 °C’de batma 100 g, 5 saniye TS EN 1426 356
25 °C’de süneklik (ductility) 5 cm/dk. ASTM D 113 82
Spesifik Yoğunluk ASTM D 70 179
Fraass Kırılma Noktası IP 80 89
Çözünürlük ASTM D 2042/ TS EN 12592 43
Su TS 10317 EN ISO 5165 219

KOK

Test Adı Metod 2016 TEST ÜCRETİ TL+KDV (%18)
Alt ve Üst Isıl Değer Tayini ve Alt Isıl Değerin Hesaplanması
Mikroprosesör Kontrollü İzoperibol Bomba Kalorimetresi ile
ASTM D 5865
TS ISO 1928
284
Toplam Kükürt (S) Miktarı Tayini ASTM D 4239 113
Yüksek Sıcaklıktaki Tüp Fırınında Yakma Yöntemi &nbps; &nbps;
Uçucu Madde Miktarı Tayini ASTM D 3175 96
Kül Miktarı Tayini ASTM D 4422 96
Nem Miktarı Tayini ASTM D 4931 96
Öğütülebilirlik indeksi ASTM D 5003
ASTM D 409
510