EN

Bitüm Testleri

Bitüm Testleri        
Test Adı Metod 2017 Test Ücreti,TL + KDV
25 °C’da batma 100 g, 5 saniye TS EN 1426 430
Yumuşama noktası  (halka ve  bilye yöntemi) TS EN 1427 385
Sertleşmeye mukavemet (RTFOT)  163 °C’da  TS EN 12607-1/ASTM D 2872 55
Ağırlık değişimi (Isınma kaybı) ASTM D 6 135
Parlama Noktası ASTM D 92 250
Spesifik Yoğunluk ASTM D 70 215
Fraass Kırılma Noktası IP 80 105
Çözünürlük ASTM D 2042/ TS EN 12592 50
         
Bitümlü Bağlayıcı Testleri      
         
Test Adı Metod 2017 Test Ücreti,TL + KDV
Parlama noktası ASTM D 3143 250
Viskozite  TS EN 12846-2 235
Damıtma testi ASTM D 402/ TS EN 13358 130
25 °C’de batma  100 g, 5 saniye TS EN 1426 430
25 °C’de süneklik (ductility) 5 cm/dk. ASTM D 113 95
Spesifik Yoğunluk ASTM D 70 215
Fraass Kırılma Noktası IP 80 105
Çözünürlük ASTM D 2042/ TS EN 12592 50
Su TS 10317 EN ISO 5165 265
         
KOK        
Test Adı Metod 2017 Test Ücreti,TL + KDV
Alt ve Üst Isıl Değer Tayini ve Alt Isıl Değerin Hesaplanması
Mikroprosesör Kontrollü İzoperibol Bomba Kalorimetresi ile
ASTM D 5865
TS ISO 1928
340
Toplam Kükürt (S) Miktarı Tayini
Yüksek Sıcaklıktaki Tüp Fırınında Yakma Yöntemi
ASTM D 4239 135
Uçucu Madde Miktarı Tayini ASTM D 3175 115
Kül Miktarı Tayini ASTM D 4422 115
Nem Miktarı Tayini ASTM D 4931 115
Öğütülebilirlik indeksi ASTM D 5003
ASTM D 409
615