EN

Bitüm Bağlayıcı Testleri

Deney Adı Analiz Ücreti, TL + KDV Metot Numarası Metot Numarası2 Metot Numarası3 Akreditasyon Kapsamı Bitümlü Bağlayıcı Açıklama
Parlama Noktası Tayini Pensky-Martens Kapalı Kap Yöntemi ₺275,00 TS EN ISO 2719 ASTM D 93 IP 34 Akredite X  
Çözünürlük Tayini ₺100,00 TS EN 12592     Akredite X  
Penetrasyon  25 °C `de, 100 g, 5 sn Tutulmuş Penetrasyon ₺473,00 TS EN 1426 ASTM D 5   Akredite X  
Yumuşama Noktası Tayini Halka ve Bilye Tayini / Yumuşama Noktasında Artış / Sertleşmeden Sonraki Yumuşama Noktası ₺423,50 TS EN 1427 ASTM D 36   Akredite X  
Isı ve Hava Etkisi Altında Sertleşme Direncinin Tayini ₺100,00 TS EN 12607-1 ASTM D 2872   Akredite X  
Damıtma Özelliklerinin Tayini ₺143,00 TS EN 13358 ASTM D 402 IP 525 Akredite X  
Akış Süresi Tayini Akışlı Vizkozimetre Yöntemi ₺258,50 TS EN 12846-2     Akredite X