EN

Benzin Testleri

Test Adı Metod 2017 Test Ücreti,TL + KDV
Yoğunluk (15 °C'ta) TS 1013 EN ISO 3675
TS EN ISO 12185
125
Görünüş  Laboratuvar İç Metot 70
Mevcut gum TS EN ISO 6246 320
Oksidasyon kararlılığı TS 2646 EN ISO 7536 520
Damıtma  70°C'ta buharlaşma yüzdesi TS EN ISO 3405 333
100°C'ta buharlaşma yüzdesi TS EN ISO 3405
150°C'ta buharlaşma yüzdesi TS EN ISO 3405
Son kaynama noktası TS EN ISO 3405
Damıtma kalıntısı TS EN ISO 3405
Buhar basıncı (DVPE) TS EN 13016-1  265
Buhar Kilitleme İndisi (VLI)* TS EN 228 30
Toplam Oksijen ve Oksijenli Bileşiklerin Miktarı Tayini TS EN 13132  1700
Toplam Oksijen ve Oksijenli Bileşiklerin Miktarı Tayini TS EN ISO 22854  1700
Kurşun TS EN 237 585
Kurşun IP 224 585
Kükürt TS EN ISO 20846 530
Benzen TS EN 12177
TS EN ISO 22854
1700
Olefinler-Aromatikler TS EN 15553 / TS EN ISO 22854 1700
Araştırma Oktan Sayısı (RON) TS EN ISO 5164 945
Motor Oktan Sayısı (MON) TS EN ISO 5163 945
Bakır şerit korozyonu (3 saat 50 °C'ta) TS 2741 EN ISO 2160 250
Merkaptan kükürdü ASTM D 3227 415
Mangan İçeriği TS EN 16136 1650
TS EN 16135
         
         
* Buhar Kilitlenme İndisi ücreti , Buhar Basıncı ve Distilasyon testleri ile birlikte talep edilmesi durumunda 30 TL (hesaplama ücreti), tek başına talep edilmesi durumunda ise 628 TL'dir. (Buhar Basıncı+Distilasyon+30 TL)
Notlar:        
1-Aynı test yöntemine sahip test ücretleri tabloda sadece bir kez gösterilmiştir. Bu kapsamda istenen özelliklerin tamamı tek bir test yapılarak belirlenebiliyor ise tek fiyat uygulanacaktır.