EN

Base Oil Testleri

Test Adı Metod 2017 Test Ücreti,TL + KDV
Görünüş   70
Renk TS 1713 ISO 22049 165
Yoğunluk 15 °C’ta TS 1013 EN ISO 3675
TS EN ISO 12185
125
Karbon kalıntısı, (RAMS) TS 6148 EN ISO 10370 600
Parlama noktası TS EN ISO 2592 250
Akma noktası TS 1233 ISO 3016 410
Kinematik Viskozite  TS 1451 EN ISO 3104 333
Viskozite İndeksi TS 3096 ISO 2909 666
Toplam asit sayısı TS 2432 EN 12634 280
Kükürt TS EN ISO 14596 445
Baz Sayısı Tayini  TS 5655 ISO 3771 280
Buharlaşma Kaybının tayini (NOACK Yöntemi) TS 13489 625
Kulometrik Su Tayini   TS 6147 EN ISO 12937 290
Karbon Dağılımı ve Yapısal Grup Analizinin Hesaplanması *   TS 6519 65
Damıtma testi TS 6596 585
 
* Karbon Dağılımı ve Yapısal Grup Analizinin hesaplanması, Yoğunluk, Kükürt  testleri ile talep edilmesi durumunda 65 TL (refractive index ve hesaplama ücreti), tek başına talep edilmesi durumunda  ise 570 TL'dir.