EN

Base Oil Testleri

Test Adı Metod 2016 TEST ÜCRETİ TL+KDV (%18)
Görünüş   61
Renk TS 1713 ISO 22049 137
Yoğunluk 15 °C’ta TS 1013 EN ISO 3675 TS EN ISO 12185 103
Karbon kalıntısı, (RAMS) TS 6148 EN ISO 10370 501
Parlama noktası TS EN ISO 2592 208
Akma noktası TS 1233 ISO 3016 342
Kinematik Viskozite  TS 1451 EN ISO 3104 276
Viskozite İndeksi TS 3096 ISO 2909 163
Toplam asit sayısı TS 2432 EN 12634 235
Kükürt TS EN ISO 14596 371
Baz Sayısı Tayini  TS 5655 ISO 3771 235
Buharlaşma Kaybının tayini (NOACK Yöntemi) TS 13489 520
Kulometrik Su Tayini   TS 6147 EN ISO 12937 242
Karbon Dağılımı ve Yapısal Grup Analizinin Hesaplanması * TS 6519 54
Damıtma testi TS 6596 486