EN

Çevre Yönetim Sistemi

Türkiye Petrol Rafinerileri Anonim Şirketi olarak;

Faaliyetlerimizden kaynaklanabilecek çevre üzerindeki olumsuz etkileri, mevcut en iyi teknolojilere dayalı maliyet etkin çözümler ile azaltmak ve diğer sektörlere çevre konusunda öncü olmak,

 • Çevre sorunlarına özgün teknolojiler geliştirerek çözüm getirmek,
 • Acil durum ve çevresel risk yönetimini en gelişmiş seviyede sağlamak,
 • Çevreye duyarlı yatırımlar gerçekleştirmede öncü olmak,
 • Planlanan her bir yatırımın çevresel etkilerini değerlendirerek, çevrenin korunmasını ve sağlıklı, güvenli ve çevreye duyarlı işletmelerin kurulmasını sağlamak,
 • Rafineri özeli yenilikleri, araştırma ve gelişmeleri yakından takip etmek,
 • Sürdürülebilir kalkınma ilkesini destekleyecek faaliyetlerde bulunmak,
 • Arıtma veya bertaraf ihtiyacını azaltacak ve kaynakların etkin kullanımını sağlayacak teknolojiler geliştirerek,
 • Atıkların kaynakta minimize edilmesini sağlamak,
 • Her türlü çevresel bilgi ve veriye ulaşımı sağlayan Çevresel Bilgi Sistemleri'ni kurmak, Ve yukarıda yer alan ilkelerden oluşan vizyonumuz ile sadece günümüzde değil gelecekte de adından gururla bahsedilen ve hem ülkemiz hem de dünyamız için sağlam izler bırakmayı hedefliyoruz.

Tüpraş’ın bu hedeflere ulaşması için tüm işyerlerinde:

 • SEÇ standartlarının anlaşılması, benimsenmesi, uygulanması ve denetlenmesi tüm çalışanların öncelikli görevidir,
 • Yürürlükteki kanunlara, yönetmeliklere ve standartlara kesinlikle uyulacaktır,
 • Çalışanlarımıza sağlıklı, emniyetli ve temiz bir çalışma ortamı sağlanacaktır,
 • Faaliyetlerimizden kaynaklanan tüm SEÇ riskleri belirlenecek, kök nedenler incelenecek ve bu risklerin  kabul edilebilir, en düşük seviyeye indirilmesi için koruyucu önlemler ile programlar kararlılıkla uygulanacaktır. Uygulamalar sonuç odaklı olacak ve sürekli sorgulanıp iyileştirmeler gerçekleştirilecektir,
 • Çalışmalarımız sırasında meydana gelen olumsuzluklara hızlı ve etkin müdahale edilecek, çalışanların meslek hastalıkları veya yaralanmaları durumunda ilk yardım ve tedavileri  için gerekli tıbbi hizmetler sağlanacaktır,
 • Emisyonlar sürekli izlenecek, doğal kaynakların daha verimli kullanımı ve atıkların azaltılıp geri kazanılması sağlanacaktır,
 • Çalışanlarımızın SEÇ konusunda yapacağı öneriler titizlikle değerlendirilerek uygun olduğuna karar verilenler uygulamaya konulacaktır,
 • Çalışanlarımıza ve müteahhit çalışanlarına SEÇ konusunda eğitim verilecek, ziyaretçiler ise bilgilendirilecek ve uyarılacaklardır,

Belirlenen hedefler doğrultusunda performansımız izlenecek ve kamuoyuna düzenli bilgi akışı sağlanacaktır,