EN

Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi

Kurumsal bilgi ve bilgi varlıklarının güvenlik ilkelerini belirlemek için Tüpraş;

  • Veri bütünlüğünü, erişilebilirliğini ve gizliliğini,
  • Güvenirliliğini ve kurumsal itibarını korumayı,
  • Bilgi varlıklarının etkin seviyede güvenliğini,
  • Bilgi güvenliği ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatlara uyumunu,
  • Temel ve destekleyici iş faaliyetlerinin en az kesinti ile devam etmesini sağlayarak, olağanüstü durumlarda acil durum eylem planını hayata geçirmeyi,
  • İş süreçlerimize yönelik bilgi güvenliği risklerini yöneterek sürekli iyileştirmeyi etkin kılmayı,
  • Çalışanlar, tedarikçiler ve iş ortakları üzerinde bilgi güvenliği bilinci oluşturarak, kullanıcılara bilgi güvenliği ile ilgili yükümlülüklerini aktarmayı,
  • Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin uygulanması sürekli iyileştirilmesi, kontrolü ve güvenlik ihlallerinde gerekli yaptırımın icra edilmesinin yönetim tarafından desteklendiğini,

taahhüt eder.

Sertifikalar