EN

Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı

Kıymetli Paydaşlarımız,

Sözlerime başarılı ve verimli bir Genel Kurul geçirmemiz temennisiyle başlamak istiyorum. 

Gelişmekte olan ülkelerdeki olumlu göstergelere rağmen özellikle Asya’da küresel büyümeyi destekleyen uzun soluklu büyümelerin hız kestiği, gelişmiş ülkelerdeki mali genişleme politikalarından geri dönüş yönünde göstergelerin arttığı, gelişmekte olan ülkelere yönelik risk iştahının azaldığı ve ülkeler arası ayrışmaların belirginleştiği bir yılı geride bıraktık. ABD başta olmak üzere gelişmiş ülkelerde genişleyici mali politikaların da desteği ile iktisadi faaliyetlerdeki canlılık devam ederken; bazı ülkelere özgü riskler, jeopolitik gelişmeler, artan toplam borçluluk ve küresel likidite koşullarındaki sıkılaşma, ülkemizin de içinde bulunduğu gelişmekte olan ülke ekonomilerinde ciddi oranlarda devalüasyonlara yol açmış ve büyümedeki yavaşlama belirgin hale gelmiştir. 

Dünya ekonomisinin 2018 sonu itibarıyla %3,7 nispetinde büyüyeceği tahmin edilirken, en büyük ekonomik ortağımız olan Avrupa Birliği bölgesindeki büyümenin 2017 yılına göre %0,6 azalışla %1,8 olarak sonuçlanması, 2019 yılında da %1,6 seviyesine gerilemesi beklenmektedir. 

ABD ekonomisinde ise, devam eden güçlü büyümenin yanı sıra işsizlik verilerinde tarihi olumlu seviyelerin yakalandığı 2018 yılında büyümenin %2,9 olacağı tahmin edilirken, 2019 yılında da büyümenin sürmesi beklenmektedir. Bununla birlikte, 2018 yılı son çeyreğine damgasını vuran ticaret savaşlarının seyrinin, 2019 yılında küresel ekonomik görünümde de belirleyici olacağı aşikârdır. Bu doğrultuda, IMF’nin son tahminlerine göre, 2018 yılı ikinci yarısında başlayan yavaşlamanın 2019 yılını etkileyeceği ve küresel büyümenin 2019’da %3,5 seviyesine gerileyeceği öngörülmektedir.

Ülkemiz ekonomisinde ise 2018 yılının ikinci yarısında meydana gelen ivme kaybı ve daralmanın etkisiyle büyümenin geçen yılki performansın oldukça altında kalarak %2 mertebesine gerilemesi beklenirken; 2019 yılında Yeni Ekonomi Programı doğrultusunda alınan tedbirlerle tekrar %2,3 mertebesine ulaşacağı beklentisi umut vericidir. 

Sektörümüzün önemli parametrelerden biri olan ham petrol fiyatı; yıl boyunca OPEC ülkeleri ve Rusya’nın kesinti anlaşmasına uyum seviyesi, jeopolitik gelişmeler ve stok seviyeleri gibi etkenleri takip ederek yönünü bulmaya çalışmıştır. Yıl boyunca dalgalı bir seyir izleyen ham petrol fiyatı, 66,6 ABD doları/varil seviyesinden başladığı 2018 yılında küresel ham petrol talebindeki olumlu seyrin devam etmesi, OPEC ülkelerinin üretim kesintilerine uyumu ve İran yaptırımlarıyla 86,2 ABD doları/varil seviyesine kadar yükselmiş, ancak son çeyrekte etkisini iyice hissettiren ticaret savaşları, küresel ekonomik büyümeye ilişkin kaygılar ve İran yaptırımlarındaki muafiyet açıklamalarıyla düşüş trendine girerek yılı 50,2 ABD doları/varil seviyesinden kapatmıştır. 


Tüpraş, her yıl olduğu gibi geçtiğimiz yılda da operasyonlarını sektörümüzü etkileyen tüm küresel ve yerel gelişmeler doğrultusunda yürütmüştür. Ağır ve yüksek kükürtlü ham petrol işleme kabiliyeti ve sürekli genişlettiği ham petrol tedarik havuzunun desteğiyle, en uygun şarj kompozisyonu oluşturacak şekilde 12 ülkeden 20 farklı çeşit ham petrol alımı yapılmıştır. İzmir Rafinerisi ham petrol ünitesinde gerçekleştirilen modernizasyon çalışması ve İzmit Rafinerisi ile Kırıkkale Rafinerisi’nde tamamlanan önemli planlı bakım duruşlarına rağmen, 2018 yılında %95,9 kapasite kullanımı ile 25,7 milyon ton üretim yapılmıştır. 

Özellikle motorin ve jet ürünlerinde devam eden güçlü talep ve ulaşılan rekor satış miktarları neticesinde, Tüpraş’ın yurt içi satışları 25,6 milyon ton, toplam satışları ise 29,8 milyon ton olmuş, toplam cirosu 88,6 milyar TL’ye ulaşmıştır. 

Önemli operasyonel ve finansal risklerin yaşandığı 2018 yılında Tüpraş, güçlü risk politikaları çerçevesinde operasyonlarını başarı ile yöneterek işletme sermayesini ve güçlü bilançosunu korumuş; 3,8 milyar TL vergi sonrası kâr elde etmiştir. 

Sürdürülebilirlik adına yatırımlarına 2018 yılında da devam eden Tüpraş’ın son 13 yılda rafinajda yaptığı toplam yatırım tutarı 6 milyar ABD dolarını aşmıştır. 2018 yılında Tüpraş, operasyonel etkinliğini uluslararası entegrasyon ile güçlendirmek üzere Londra’da Ticaret Ofisi açmıştır. 

Geçen yıl başlatılan dijital dönüşüm çalışmaları doğrultusunda Tüpraş; rafineri süreçlerini önemli ölçüde iyileştiren Endüstri 4.0 projelerini hayata geçirmeye başlamıştır. 2018 yılında ODTÜ ve İTÜ Teknokentleri’nde açılan Veri Analitiği Merkezlerimiz, bu kapsamda kazandığı deneyim ve bilgi ile diğer şirketlere de analitik hizmetleri vermeye başlamıştır.

Tüpraş, 2018 yılında da üretimiyle ekonomik katma değer sağlarken, aynı zamanda memleketimizin ihtiyacı olan kültür, sanat, eğitim alanındaki toplumsal çalışmaları da hassasiyetle yürütmeye devam etmiştir. Topluluğumuzun öncülüğünde HeforShe hareketinin destekçisi olan Tüpraş, kadınların güçlenmesine yönelik hem iş yerinde hem de toplum genelinde farkındalığı artırmak üzere eğitim ve sponsorluk çalışmaları yürütmektedir.

Ulaştığımız tüm operasyonel ve finansal başarıların temelinde yer alan ve ödün vermeyeceğimiz en büyük önceliğimiz ise, Koç Topluluğu’nun kurucusu merhum Vehbi Koç’un “En önemli sermayemiz, insan kaynağımızdır” sözünün ışığında, iş güvenliği ve teknik emniyettir. Hepimizin temel sorumluluğu, süreçlerimizi daimi olarak bu bilinçle gözden geçirmek, çalışma prensiplerimizi her geçen gün daha emniyetli ve güvenli hale getirmektir. 

Kıymetli paydaşlarımız,

Yaşanan zorluklara rağmen 2018 yılını başarılı iş sonuçları ile tamamladık. Küresel ticaretteki düşüş, dünya genelinde finansal koşulların zorlaşması ve emtia piyasasında artan belirsizlikler dikkate alındığında 2019 yılının da özellikle gelişmekte olan ülkeler için kolay geçmeyeceği görülmektedir. Tüpraş olarak operasyonel verimliliğimiz ve güçlü finansal yapımız sayesinde önümüzdeki zorlu yılda da başarılı iş sonuçlarına ulaşacağımıza olan güvenim tamdır. 

Başta çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımız olmak üzere tüm paydaşlarımıza, değerli katkıları ve Tüpraş’a duydukları güven ve bağlılıklarından dolayı teşekkür ederim.

 

Ömer M. Koç

Yönetim Kurulu Başkanı

Sitemizde ve uygulamamızda çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez Aydınlatma Metni'ni incelemenizi rica ederiz.

[Siteyi ve uygulamayı kullanmanızı analiz etmek.] için çerez kullanımına izin veriyorsanız, lütfen "Kabul Ediyorum" seçeneğini tıklayınız.

xKabul Ediyorum