EN

4. Çeyrek Finansal Sonuçlar, Tüpraş Basın Açıklaması

Tüpraş, Tam Kapasite Kullanımıyla Ülkemiz Ekonomisinin Lokomotiflerinden Biri Olmaya Devam Etti.

2017’nin ilk 9 ayında 60 $/varili geçmeyen ham petrol fiyatı; Ortadoğu’da artan tansiyon, ABD stoklarındaki azalış trendi, OPEC ve Rusya’nın üretim kesintisi anlaşmasına devam kararı ile yılı 66,5 $/varilden kapattı. 2017 yılı ham petrol fiyat ortalaması ise 2016 yılının %24 üzerinde 54,3 $/varil olarak gerçekleşti.
2016’da düşük seyreden marjların ardından, 2017’deki normalleşme trendi, yılın son çeyreğinde dönemsel olarak azalan talep ve yüksek seyreden küresel rafineri kapasite kullanımları nedeniyle gerilese de 2017 yılı Akdeniz marjı ortalama 5,3 $/varil olarak gerçekleşirken, Tüpraş marjı ise Akdeniz marjının ve hedeflerinin üzerinde 8,1 $/varile ulaştı.

2017 yılı, 2016’daki rekorların geride bırakıldığı bir dönem oldu. Üretim miktarını bir önceki yıla göre 1 milyon ton artıran Tüpraş, 2017 yılında toplam 28,9 milyon ton üretim gerçekleştirdi. Ticaret aktiviteleri ile birlikte 25,7 milyon tonu yurt içi, 5,8 milyon tonu yurt dışı olmak üzere toplam 31,5 milyon tonluk satış miktarına ulaşıldı.
 
Operasyonel ve Finansal Veriler
  2016 2017 Fark (%) 4.Ç 2016 4.Ç 2017 Fark (%)  
Operasyonel Toplam Şarj  (Bin Ton) 29.601 30.369 2,6 7.767 6.643 -14,5  
Toplam Satış (Bin Ton) 30.255 31.493 4,1 7.625 7.316 -4,1  
Finansal Satış Hasılatı (Milyon TL) 34.855 53.948 54,8 10.760 14.604 35,7  
Faaliyet Karı (Milyon TL) 2.357 4.857 106,1 987 778 -21,2  
Vergi Öncesi Kar (Milyon TL) 1.944 4.474 130,1 896 754 -15,8  
Net Dönem Karı (Milyon TL) 1.793 3.812 112,6 803 493 -38,6  
 
2017 yılı 4. çeyrek satış hasılatı, bir önceki yıla göre %36 artarak 14,6 milyar TL olarak gerçekleşirken, ham petrol fiyatının %24, $/TL kurunun ise %20,8 yükselmesinin etkisi yanında satış miktarındaki %4 artış ile Tüpraş, 2017 yılında 53,9 milyar TL satış hasılatı elde etti.  

Volatilitenin yüksek olduğu bir dönemde risklerini doğru politikalarla yöneten Tüpraş,  2017 yılı 4. çeyrekte 778 milyon TL faaliyet karı, 754 milyon TL vergi öncesi kar elde etti. Tüm yılda ise 4,9 milyar TL faaliyet karı, 3,8 milyar TL net kara ulaşıldı.

2017 yılında 185,4 milyon $ rafinaj, 117,6 milyon $ denizcilik yatırımı yapan Tüpraş, lojistik yeteneklerini artırmak amacıyla demiryolu taşımacılığı faaliyeti için Körfez Ulaştırma A.Ş.’yi kurarak, denizyolu taşımacılığının ardından demiryolu taşımacılığında da önemli bir oyuncu haline geldi.

Tüpraş, artan küresel rekabet gücüyle, operasyonel ve finansal hedeflerini gerçekleştirerek, hissedarları, iş ortakları ve ülkemiz için katma değer oluşturmaya devam edecektir.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.  
                                                        
Kurumsal İletişim Müdürlüğü