EN

İzmit Rafinerisi

Üretime 1961 yılında 1 milyon ton/yıl ham petrol işleme kapasitesi ile başlayan İzmit Rafinerisi’nin , yıllar içinde gerçekleştirilen önemli kapasite artırımları ve beyaz ürün verimliliğini artırıcı modernizasyon çalışmaları sonucunda ham petrol işleme kapasitesi 11,0 milyon ton/yıl olarak tescil edilmiştir.

İzmir Rafinerisi

İzmir Rafinerisi, Türkiye’nin artan petrol ürünleri talebini karşılamak amacıyla 1972 yılında, 3 milyon ton/yıl ham petrol işleme kapasitesiyle üretime başlamış ve o tarihten bu yana, önemli kapasite artırımları ve ünite modernizasyonlarıyla gelişerek kapasitesi 1987 yılında 10 milyon ton/yıla ulaşmıştır.

Kırıkkale Rafinerisi

1986 yılında başta Ankara olmak üzere İç Anadolu, Doğu Akdeniz ve Doğu Karadeniz bölgelerindeki birçok ilin petrol talebini karşılamak amacıyla kurulan Kırıkkale Rafinerisi, hydrocracker, izomerizasyon, dizel kükürt giderme ve CCR reformer ünitelerinin ilave edilmesiyle orta düzeyde kompleksiteye sahip bir rafineri haline getirilmiştir.

Batman Rafinerisi

1955 yılında işletmeye açılan Batman Rafinerisi, yıllık 330 bin ton ham petrol işleme kapasitesiyle Türkiye’nin ilk rafinerisi olma özelliğini taşımaktadır.
 
1960 yılında gerçekleştirilen bir darboğaz giderme projesi ve 1972’de yeni ham petrol işleme ünitesinin devreye alınmasıyla Batman Rafinerisi’nin yıllık ham petrol işleme kapasitesi 1,1 milyon ton/yıla ulaşmıştır. 
İBRAHİM YELMENOĞLU
Genel Müdür
Tüpraş’ın Ar-Ge projesi, AB Horizon 2020’den tek seferde en yüksek teşviği almaya hak kazandı

Tüpraş, BAMBOO isimli Ar-Ge Projesi ile Avrupa’nın en önemli araştırma ve inovasyon programı Horizon 2020 Programı kapsamında, “Bir Proje ile En Yüksek Teşvik Miktarına Hak Kazanan” Türk sanayi kuruluşu oldu.

DETAYLI BİLGİ
Genel Kurul Toplantısı 20 Mart 2019 tarihinde Şirket Genel Merkezinde yapılacaktır.

2018 yılı Olağan Genel Kurulu'nun 20 Mart 2019 Çarşamba günü saat 10:00'da, ekli gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, "Güney Mahallesi Petrol Caddesi No.25 Körfez/Kocaeli" adresinde olağan toplantıya davet edilmesine, davet merasiminin usulüne uygun olarak yapılmasına, davet ilanının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde,Şirket'in internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Şirket Portal'ı ile Elektronik www.tupras.com.tr Genel Kurul Sistemi'nde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesine karar verilmiştir.

DETAYLI BİLGİ
4. Çeyrek Finansal Sonuçlar ve Basın Bülteni

2018 yılında 199 milyon dolar yatırım gerçekleştiren Tüpraş’ın özelleştirme sonrası yaptığı toplam yatırım 6,5 milyar doları aştı

DETAYLI BİLGİ
3. Çeyrek Finansal Sonuçlar ve Basın Bülteni

Planlı bakımlarını büyük ölçüde tamamlayan Tüpraş, üçüncü çeyrekte tam kapasite üretim gerçekleştirdi.

DETAYLI BİLGİ
2. Çeyrek Finansal Sonuçlar ve Basın Bülteni

Tüpraş, 2018’in ilk yarısında yurt içi motorin ve jet satışlarını geçen yıla kıyasla %10 artırdı.

DETAYLI BİLGİ